GINOP [1716/2015. (X.06.) Korm. határozat alapján]

 

Kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása

GINOP-1.1.2-VEKOP-15 – Vállalkozói mentorálás a mikro-, kis- és középvállalkozások részére

GINOP-1.2.4 – Ipari parkok fejlesztése, illetve barnamezős iparterületek megújítása

GINOP-1.3.3 – Beszállítói integrátorok és beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása

 

Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció

GINOP-2.1.4 – Innovációs voucher

GINOP-2.3.1 – Nemzetközi K+F kapcsolatok fejlesztése

 

Infokommunikációs fejlesztések

GINOP-3.1.3 – IKT start-up vállalkozások nemzetközi megmérettetésének támogatása kombinált hiteltermék keretében

GINOP-3.3.1 – Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

 

Foglalkoztatás

GINOP-5.1.2 – Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése – támogató szolgáltatások

GINOP-5.1.3 – Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése

GINOP-5.2.3 – Fiatalok vállalkozóvá válása – vállalkozás indítási költségeinek támogatása

GINOP-5.2.4 – Gyakornoki program pályakezdők támogatására

GINOP-5.3.2 – A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban – rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál

GINOP-5.3.4 – A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése

 

Versenyképes munkaerő

GINOP-6.1.2 – A digitális szakadék csökkentése

GINOP-6.1.4 – Munkaerőpiaci kulcskompetenciák fejlesztése

 

Pénzügyi eszközök

GINOP-8.2.4 – Infokommunikációs-technológiai vállalati fejlesztéseket támogató kombinált hitel

GINOP-8.3.1 – Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése hitel

GINOP-8.3.4-1.2.3 -Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése keretében finanszírozott kombinált hitel

 

EFOP [1210/2015. (IV.10.) Korm. határozat alapján]

 

Együttműködő társadalom

EFOP-1.1.2 – Nő az esély – romák foglalkoztatásba ágyazott képzése

EFOP-1.2.1 – Védőháló a családokért

EFOP-1.2.2 – Ifjúsági programok támogatása

EFOP-1.3.1 – Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás

EFOP-1.3.2 – Roma mentorhálózat fejlesztése

EFOP-1.3.3 – Fogvatartottak reintegrációja

EFOP-1.4.1 – Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása

EFOP-1.4.2 – Integrált térségi gyermekprogramok

EFOP-1.8.1 – Komplex népegészségügyi szűrések

EFOP-1.9.1 – Szociális intézményi férőhelykiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása, a kiváltásra történő felkészítés és képzés biztosítása

EFOP-1.10.1 – Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program

 

Az infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében

EFOP-2.2.1 – Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése

 

Gyarapodó tudástőke

EFOP-3.1.2 – Korai iskolaelhagyás csökkentése

EFOP-3.1.3 – Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása

EFOP-3.1.5 – Tehetségek Magyarországa

EFOP-3.6.1 – Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések

EFOP-3.8.2 – Szociális humán erőforrás fejlesztése fenntartótól függetlenül

EFOP-3.8.3 – A háziorvosi alapellátás humán erőforrásának fejlesztése

 

Az infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében

EFOP-4.1.2 – Iskolarendszer fejlesztése iskolaközpontok kialakításával

EFOP-4.1.3 – Testmozgást javító infrastrukturális fejlesztések

 

 

KEHOP [1318/2015. (V.21.) Korm. határozat alapján]

 

A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás

KEHOP-1.2.1. – Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás

KEHOP-1.4.0. – Árvízvédelmi fejlesztések

KEHOP-1.6.1. – Önkéntes polgári védelmi szervezetek képzése

 

A települési vízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése

KEHOP-2.1.5. – Felhívás ivóvízellátó hálózatok rekonstrukciójának megvalósítására

KEHOP-2.2.3. – Felhívás az elő nem készített szennyvízelvezetéssel és -kezeléssel kapcsolatos fejlesztések megvalósítására

KEHOP-2.3.0. – Felhívás a szennyvíziszap optimális hasznosítása érdekében szükséges beruházások, fejlesztések megvalósítására, energiahatékonysági elemekkel

 

A hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések

KEHOP-3.1.1. – A települési hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerek fejlesztése

KEHOP-3.1.2. – A biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól

KEHOP-3.1.3. – A háztartásokból származó elektromos és elektronikus hulladékok, elem és akkumulátor, egyéb veszélyes hulladékok gyűjtésének és előkezelésének fejlesztése

KEHOP-3.1.4. – Szemléletformálás a hulladékképződés megelőzésére

KEHOP-3.2.3. – A fővárosi hulladékhasznosítás komplexitásának fejlesztése

 

Az energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása

KEHOP-5.1.0. – Megújuló alapú zöldáram-termelés elősegítése

KEHOP-5.2.0. – Kormányhivatalok épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetőségével

KEHOP-5.3.0. – Rendvédelmi szervek épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetőségével

KEHOP-5.4.0. – Igazgatási szervek épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetőségével

KEHOP-5.5.0. – Központi költségvetési szervek tulajdonában álló oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetőségével

KEHOP-5.6.0. – Egészségügyi intézmények épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetőségével

KEHOP-5.7.0. – Egyházak épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetőségével

KEHOP-5.9.0. – Távhő-szektor energetikai korszerűsítése megújuló energiaforrás felhasználásának lehetőségével

KEHOP-5.10.0. – Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

KEHOP-5.11.0. – Szemléletformálási programok

KEHOP-5.12.0. – Önkormányzati tulajdonú középületek energetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetőségével a Közép-magyarországi régióban

 

 

VEKOP [1089/2015. (III.3.) Korm. határozat alapján]

VEKOP-7.3.1-15 – Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása

VEKOP-7.3.2-15 – Tanoda programok támogatása

VEKOP-7.4.1-15 – Roma szakkollégiumok támogatása

VEKOP-7.5.1-15 – A háziorvos alapellátás humán erőforrásának fejlesztése

VEKOP-7.7.1-15 – Nő az esély – Romák foglalkoztatásba ágyazott képzése

VEKOP-8.3.1-15 – Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása

VEKOP-8.5.1-15 – Idegen nyelvi készségek fejlesztése

 

VP [1721/2015. (X.6.) Korm. határozat alapján]

VP1-1.1.1-15 – Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek

VP1-1.2.2-15 – Tájékoztatási szolgáltatás

VP1-2.1.1-2.1.2-15 – Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás

VP1-2.3.1-15 – Szaktanácsadók továbbképzése

 

VP2-4.1.1.1-15 – Állattartó telepek korszerűsítése

VP2-4.1.1.2-15 – Baromfitartó telepek korszerűsítése

VP2-4.1.1.3-15 – Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

VP2-4.1.1.4-15 – Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése

VP2-4.1.1.5-15 – Sertéstartó telepek korszerűsítése

VP2-4.1.2-15 – Kisméretű terményszárító és -tisztító korszerűsítése, kisméretű terménytároló építése, korszerűsítése

VP2-4.1.3.1-15 – Kertészet korszerűsítése – üveg- és fóliaházak létesítése geotermikus energia felhasználásának és öntözés kialakításának lehetőségével

VP2-4.1.3.2-15 – Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatása öntözés kialakításának lehetőségével, továbbá mezőgazdasági esőkár vagy tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások

VP2-4.1.3.3-15 – Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése

VP2-4.1.3.4-15 – Kertészet korszerűsítése – kertészeti ágazat technológiai fejlesztéseinek támogatása, öntözés kialakításának lehetőségével

VP2-6.3.1-15 – Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése

 

VP3-5.1.1-15 – Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása

 

VP4-4.1.4-15 – Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

VP4-4.4.1-15 – Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások

VP4-4.4.2-15 – Vízvédelmi célú nem termelő beruházások

 

VP5-8.4.1-15 – Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása

VP5-8.6.1-15 – Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások

 

VP6-6.2.1-15 – Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása

VP6-7.2.1.2-15 – Egyedi szennyvízkezelés

VP6-7.4.1.1-15 – Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés

Kérjen ajánlatot!

Elolvastam és elfogadom az adatkezelési tájékoztatót.