GINOP-pályázatok

GINOP-1.2.1-15 – Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Kedvezményezetti kör: mikro-, kis- és középvállalkozások

Támogatás összege: 50-500 millió Ft

Támogatásintenzitás: max. 50%, de max. a regionális támogatási térkép szerint meghatározott mérték

Benyújtási határidő: 2015. július 09.-től, felfüggesztve: 2015. szeptember 19. 0 órától

GINOP-1.2.2-15 – Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

Kedvezményezetti kör: mikro-, kis- és középvállalkozások, egyéni vállalkozók, egyéni cégek, szövetkezetek

Támogatás összege: 5-50 millió Ft

Támogatásintenzitás: max. 50%, de adott feltételek teljesülése esetén max. 70%

Benyújtási határidő: 2015. július 09.-2017. július 10.

GINOP 1.2.5-15 Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása

Kedvezményezetti kör: mikro-, kis-, és középvállalkozások, nagyvállalkozások; jogi forma szerint: kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek.

Keretösszeg: 4 milliárd Ft

Igényelhető támogatás: 25-100 millió Ft

Támogatásintenzitás: max.  50%

Benyújtási határidő: 2016. február 29. – 2018. február 28.

GINOP-1.3.1-15 – Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

Kedvezményezetti kör: mikro-, kis- és középvállalkozások, egyéni vállalkozók, egyéni cégek, szövetkezetek

Támogatás összege: 1,5-20 millió Ft

Támogatásintenzitás: max. 50%

Benyújtási határidő: 2015. június 22. – 2017. június 22.

GINOP-1.3.2-15 Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatása

Kedvezményezetti kör: a felhívás feltételeinek megfelelő kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok.

Keretösszeg: 2 milliárd Ft

Igényelhető támogatás: 5-50 millió Ft

Támogatásintenzitás: tevékenységtől függően 50%, 75%

Benyújtási határidő: 2016. február 1. – 2018. február 1.

GINOP-1.3.4-15 – Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése

Kedvezményezetti kör: az NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztályának nyilvántartásában szereplő TDM szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet: non-profit szervezetek (GFO kód: Egyéb egyesület 529; Nonprofit korlátolt felelősségű társaság 572)

Keretösszeg: 2 milliárd Ft

Támogatás összege: 10-85 millió Ft

Támogatásintenzitás: 75-85%

Benyújtási határidő: 2016. január 4. – 2018. január 4.

GINOP-2.1.1-15 – Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

Kedvezményezetti kör: mikro-, kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok

Támogatás összege: 50-1.000 millió Ft

Támogatásintenzitás: támogatott tevékenységek és a pályázó jellemzőinek (méret, földrajzi elhelyezkedés stb.)  függvényében változik

Felfüggesztve: 2016. január 12-én 0 órától

GINOP-2.1.3-15 – Iparjog

Kedvezményezetti kör: mikro-, kis- és középvállalkozások; költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei; jogi személyiséggel rendelkező nonprofit gazdasági társaság

Támogatás összege: 1-6 millió Ft

Támogatásintenzitás: max. 100%

Benyújtási határidő: 2015. szeptember 24.  – 2017. szeptember 25.

GINOP-2.1.4-15 Innovációs voucher

Kedvezményezetti kör: mikro-, kis- és középvállalkozások

Keretösszeg: 3 milliárd Ft

Támogatás összege: 3-20 millió Ft

Támogatásintenzitás: bármely hároméves időszak alatt az innovációs tanácsadásra és támogató szolgáltatásokra nyújtott támogatás teljes összege 200.000 euró alatt: 75%; 200.000 euró fölött: 50%

Benyújtási határidő: 2016. március 21. – 2018. március 20.

GINOP-2.1.5-15 – Innovációs ökoszisztéma (start-up és spin-off)

Kedvezményezetti kör: Magyarországon székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság; jogi forma szerint: részvénytársaság, európai részvénytársaság. Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás olyan tőzsdén nem jegyzett kisvállalkozás részére nyújtható, amely a) legfeljebb öt éve került bejegyzésre, b) nem összefonódás útján jött létre és c) még nem osztott fel nyereséget.

Keretösszeg: 5 milliárd Ft

Igényelhető támogatás: 300-600 millió Ft

Támogatásintenzitás: 80%

Benyújtási határidő: 2016. április 25. – 2018. április 25.

GINOP-2.1.7-15 – Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Kedvezményezetti kör: mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok fióktelepei, amennyiben nem tartoznak az EVA hatálya alá.

Keretösszeg: 20 milliárd Ft

Támogatás összege: 10-130 millió Ft; egy teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező pályázók esetében 10-50 millió Ft

Támogatásintenzitás:  támogatási kategória, földrajzi terület, vállalkozásméret függvényében változó

Benyújtási határidő: 2016. január 11. – 2017. december 14.

GINOP-2.2.1-15 – K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések

Kedvezményezetti kör: mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok; kizárólag konzorciumi formában van lehetőség kérelem benyújtására

Támogatás összege: 0,5-4 milliárd Ft

Támogatásintenzitás: támogatási kategória, földrajzi terület, vállalkozásméret, vállalkozási forma függvényében változó

Benyújtási határidő: 2015. november 30. – 2017. november 30.

GINOP-2.3.2-15 – Stratégiai K+F műhelyek kiválósága

Kedvezményezetti kör: költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok kutatóhelynek minősülnek; egyházi tulajdonban lévő felsőoktatási intézmények; állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok

Támogatás összege: 0,5-2 milliárd Ft

Támogatásintenzitás: max. 100%

Benyújtási határidő: 2015. november 16. – 2017. november 15.

GINOP-2.3.3-15 – Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás

Kedvezményezetti kör: költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok kutatóhelynek minősülnek (felsőoktatási intézmények, valamint kormányzati illetve akadémiai fenntartású kutatóintézetek); egyházi tulajdonban lévő felsőoktatási intézmények; állami többségi tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok

Támogatás összege: 50-1.000 millió Ft

Támogatásintenzitás: max. 100%

Benyújtási határidő: 2015. október 15. – 2017. október 15.

GINOP-2.3.4-15 Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – Kutatási infrastruktúra fejlesztése

Kedvezményezetti kör: a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség: konzorciumi partnerként támogatási kérelmet nyújthatnak be (a felhívásban előírt feltételeknek megfelelő): a) kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok; b) kutatás-fejlesztést végző non-profit gazdasági társaságok; c) költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok kutatóhelynek minősülnek; d) egyházi, illetve magán felsőoktatási intézmények.

Keretösszeg: 25 milliárd Ft

Támogatás összege: 4-8 milliárd Ft

Támogatásintenzitás: támogatási kategóriánként változó, 25-100%

Benyújtási határidő: 2016. április 4. – 2018. április 4.

GINOP-3.1.1-VEKOP-15 Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása

Kedvezményezetti kör: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség, Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.

Keretösszeg: 2,837 milliárd Ft

Igényelhető támogatás: GINOP-forrásból max. 2 milliárd Ft, a VEKOP-forrásból max. 0,837 milliárd Ft

Támogatásintenzitás: max. 100%

Benyújtási határidő: 2016. február 1. – 2016. március 31.

GINOP-3.4.1-2015 – Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése

Kedvezményezetti kör: infokommunikációs ágazatban működő (TEÁOR 60-63. alá besorolt főtevékenységű), kettős könyvvitelt vezető mikro-, kis-, közép- és nagyvállalkozások

Támogatás összege: 20-1.500 millió Ft

Támogatásintenzitás: 30-90%

Benyújtási határidő: 2015. szeptember 30. – 2017. szeptember 30.

Kapcsolódó hitelprogram: GINOP-8.2.1-2015 – Támogatott beruházási hitel az Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése című (GINOP-3.4.1-2015 kódszámú) vissza nem térítendő támogatáshoz

GINOP-3.4.2-VEKOP-15 Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése

Kedvezményezetti kör: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, MVM Net Távközlési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, „ANTENNA HUNGÁRIA” Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség.

Keretösszeg: 2,86 milliárd Ft

Igényelhető támogatás: GINOP-forrásból max. 2 milliárd Ft, a VEKOP-forrásból max. 0,86 milliárd Ft

Támogatásintenzitás: max. 100%

Benyújtási határidő: 2016. február 1. – 2016. március 31.

GINOP-3.4.3-VEKOP-15 Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése

Kedvezményezetti kör: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, MVM Net Távközlési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, „ANTENNA HUNGÁRIA” Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség.

Keretösszeg: 4,29 milliárd Ft

Igényelhető támogatás: GINOP-forrásból max. 3 milliárd Ft, a VEKOP-forrásból max. 1,29 milliárd Ft

Támogatásintenzitás: max. 100%

Benyújtási határidő: 2016. február 1. – 2016. március 31.

GINOP-5.1.2- Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése

Kedvezményezetti kör: jelen felhívás keretében az OFA Nkft. és az IFKA Nkft. együttesen jogosult támogatási kérelem benyújtására

Keretösszeg: 1,3 milliárd Ft

Támogatás összege: max. 1,3 milliárd Ft

Támogatásintenzitás: max. 100%

Benyújtási határidő: 2016. január 18. – 2016. február 29.

GINOP-6.2.2-VEKOP/15 – A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése

Kedvezményezetti kör: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

Keretösszeg: 1,8 milliárd Ft

Igényelhető támogatás: GINOP-forrásból 1.307.160.000 Ft; VEKOP-forrásból 492.840.000 Ft

Támogatásintenzitás: max. 100%

Benyújtási határidő: 2016. február 1. – 2016. március 31.

GINOP 7.1.1-15 Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása

Kedvezményezetti kör: Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ, valamint az általa vezetett konzorciumok

Támogatás összege: 50-1.500 millió Ft

Támogatásintenzitás: max. 100%

Benyújtási határidő: 2015. szeptember 28. –  2017. augusztus 31.

GINOP 7.1.2 -15 Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése

Kedvezményezetti kör: konzorcium vezetőként: Magyar Természetjáró Szövetség, Magyar Kaja-Kenu Szövetség, Magyar Vitorlás Szövetség, Magyar Lovas Turisztikai Szövetség, NIF Zrt., Kerékpáros Magyarország Szövetség;

kizárólag konzorciumi partnerként: Helyi önkormányzat (GFO 321); Egyéb szövetségek (GFO 517); Egyesület (GFO 52); Egyházi jogi személy (GFO 55); Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572); Nonprofit részvénytársaság (573); Központi költségvetési szerv (GFO 31), illetve olyan gazdasági társaságok, amelyekben többségi tulajdonrésszel rendelkezik a költségvetési szerv; 100%-ban állami tulajdonú gazdasági társaságok (pl. állami erdészeti zártkörűen működő részvénytársaságok) (GFO 113, 114).

Keretösszeg: 10 milliárd Ft

Támogatás összege: 200-2.000 millió Ft

Támogatásintenzitás: max. 100%

Benyújtási határidő: 2016. február 8. – 2018. február 8.

GINOP-7.1.3–2015 – Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése

Kedvezményezetti kör: helyi önkormányzatok (GFO 321); ahol az ÁNTSZ Országos Tisztiorvosi Hivatala által nyilvántartásba vett gyógyhelyek vannak; a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség (legfeljebb 8 tagig); önállóan nem, viszont konzorciumi partnerként az alábbi szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet: központi költségvetési szerv (GFO 311; GFO 312), illetve olyan non-profit gazdasági társaságok, amelyekben többségi tulajdonrésszel rendelkezik a költségvetési szerv (GFO 572); Non-profit szervezetek közül: kizárólag (GFO 521, 528, 529, 551, 552, 555, 559, 572, 573)

Keretösszeg: 6,9 milliárd Ft

Támogatás összege: 300-1.000 millió Ft

Támogatásintenzitás: max. 100% (a különböző tevékenységek más támogatási kategória és így más támogatásintenzitás alá esnek)

Benyújtási határidő: 2016. január 5. – 2018. január 5.

EFOP-pályázatok

EFOP-3.2.1-15 Tehetségek Magyarországa

Kedvezményezetti kör: főkedvezményezett az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft.; Konzorciumi partner a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége.

Keretösszeg: 6,5 milliárd Ft

Igényelhető támogatás: 6,5 milliárd Ft

Támogatásintenzitás: max. 100%

Benyújtási határidő: 2016. január 15. – 2016. február 29.

EFOP-3.3.1-15 – Tanoda programok támogatása

Kedvezményezetti kör: Egyéb egyesület (GFO 529); Egyházi jogi személy (GFO 551, 552, 559); Alapítvány, Közalapítvány, Egyéb alapítvány (GFO 562, 563, 565, 569); Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599); Nonprofit gazdasági társaság (GFO 572, 573, 575, 576)

Támogatás összege: 25-30 millió Ft

Támogatásintenzitás:  max. 100%

Benyújtási határidő:  első szakasz: 2015. november 20. – december 31.; második szakasz: 2016. június 1. – július 30.

EFOP-3.4.1-15 – Roma szakkollégiumok támogatása

Kedvezményezetti kör: támogatási kérelmet az Oktatási Hivatal által bejegyzett szakkollégiumok esetén a kollégiumi formában működő roma szakkollégiumot működtető, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. számú mellékletében felsorolt államilag elismert felsőoktatási intézmények; valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 54. § szerinti szakkollégiumi tevékenységet folytató vagy szakkollégiumonként működő diákotthonok és azok fenntartói nyújthatnak be

Keretösszeg: 1,2 milliárd Ft

Igényelhető támogatás összege: 60-130 millió Ft

Támogatásintenzitás: max. 100%

Benyújtási határidő: első szakasz: 2015. november 22. – december 31; második szakasz: 2016. június 1. – július 30.

EFOP-4.1.1.-15 – Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések

Kedvezményezetti kör: támogatási kérelmet nyújthatnak be megyeszékhelyen, megye jogú városban vagy járási központban köznevelési intézményt fenntartó alábbi szervezetek: Bevett egyház (GFO 551); Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552), Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személyek (GFO 555), Egyházi szervezet technikai kód (GFO 559)

Keretösszeg: 4,95 milliárd Ft

Igényelhető támogatás: 150 – 1.500 millió Ft

Támogatásintenzitás: max. 100%

Benyújtási határidő: 2016. január 25. – 2018. január 25.

KEHOP-pályázatok

KEHOP-1.1.0 – Vízgazdálkodással és az éghajlatváltozás hatásaival kapcsolatos tervezés, informatikai és monitoring fejlesztés

Kedvezményezetti kör: támogatást a támogatási kérelem benyújtásakor hatályos Éves Fejlesztési Keretben (ÉFK) nevesített Országos Vízügyi Főigazgatóság, Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az Országos Meteorológiai Szolgálat igényelhetnek; a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség

Keretösszeg: 12,71 milliárd Ft

Igényelhető támogatás: 0,4-4,8 milliárd Ft, de maximum az ÉFK-ban meghatározott mérték

Támogatásintenzitás: max. 100%

Benyújtási határidő: 2015. november 9. – 2020. december 31.

KEHOP-1.2.0 – Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás

Kedvezményezetti kör: támogatást a támogatási kérelem benyújtásakor hatályos Éves Fejlesztési Keretben (ÉFK) nevesített Klímabarát Települések Szövetsége, Budapest Főváros Önkormányzata, valamint a megyei önkormányzatok igényelhetnek; a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség

Keretösszeg: 1 milliárd Ft

Igényelhető támogatás: 30-400 millió Ft

Támogatásintenzitás: max. 100%

Benyújtási határidő: 2015. november 9. – 2016. június 30.

KEHOP-1.3.0/2015 – Fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek javítása

Kedvezményezetti kör: támogatást a hatályos Éves Fejlesztési Keretben (ÉFK) nevesített vízügyi igazgatási szervek, és azok konzorciumai igényelhetnek

Keretösszeg: 77,758 milliárd Ft

Igényelhető támogatás: 0,5-20 milliárd Ft, az ÉFK-ban meghatározott indikatív forráskeret szerint

Támogatásintenzitás: max. 100%

Benyújtási határidő: 2015. november 16. – 2017. november 16.

KEHOP-1.3.1 – Fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek javítása – szakaszolt projektek

Kedvezményezetti kör: a támogatási kérelem benyújtásakor hatályos Éves Fejlesztési Keretben (ÉFK) nevesített vízügyi igazgatási szervek és azok konzorciumai

Igényelhető támogatás: a projekt szakaszolásának jóváhagyásáról szóló Korm. határozatban szereplő, valamint az ÉFK-ban meghatározott második szakaszra vonatkozó indikatív forráskeret.

Támogatásintenzitás: max. 100%

Benyújtási határidő: 2015. augusztus 28. – 2017. augusztus 28.

KEHOP-1.4.0/2015 – Árvízvédelmi fejlesztések

Kedvezményezetti kör: az Éves Fejlesztési Keretben (ÉFK) nevesített vízügyi igazgatási szervek és azok konzorciumai, valamint a Fővárosi Önkormányzat

Igényelhető támogatás: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege a hatályos ÉFK-ban meghatározott indikatív forráskeret

Támogatásintenzitás: max. 100%

Benyújtási határidő: 2015. november 5. – 2017. november 5.

KEHOP-1.4.1 – Árvízvédelmi fejlesztések – szakaszolt projektek

Kedvezményezetti kör: önkormányzatok, vízügyi igazgatási szervek és azok konzorciumai

Igényelhető támogatás: a projekt szakaszolásának jóváhagyásáról szóló Korm. határozatban szereplő, valamint az ÉFK-ban meghatározott második szakaszra vonatkozó indikatív forráskeret

Támogatásintenzitás: max. 100%

Benyújtási határidő: 2015. augusztus 28. – 2017. augusztus 28.

KEHOP-1.5.0/2015 – Dombvidéki vízgazdálkodás fejlesztése

Kedvezményezetti kör: támogatást a hatályos Éves Fejlesztési Keretben (ÉFK) nevesített vízügyi igazgatási szervek, és azok konzorciumai igényelhetnek

Keretösszeg: 9,13 milliárd Ft

Igényelhető támogatás: 1,85-3,5 milliárd Ft, az ÉFK-ban meghatározott indikatív forráskeret szerint

Támogatásintenzitás: max. 100%

Benyújtási határidő: 2015. november 16. – 2017. november 16.

KEHOP-1.6.0 – Katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztése

Kedvezményezetti kör: jelen felhívás keretében támogatást a támogatási kérelem benyújtásakor hatályos Éves Fejlesztési Keretben nevesített Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis és a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ igényelhetnek.

Keretösszeg: 44,93 milliárd Ft

Igényelhető támogatás: 0,1-14,5 milliárd Ft

Támogatásintenzitás: max. 100%

Benyújtási határidő: 2015. november 23. – 2018. december 31.

KEHOP-2.1.1- Ivóvízminőség-javító projektek megvalósítása

Kedvezményezetti kör: NFP; az NFP (mint konzorciumvezető), továbbá a települési önkormányzatok és/vagy Magyar Állam felhatalmazása alapján eljáró víziközmű szolgáltató konzorciuma

Támogatás és támogatásintenzitás: 300 millió Ft-nál kisebb összköltségű projekteknél 75%; 300 millió Ft-nál nagyobb összköltségű projekteknél 95%

Benyújtási határidő: 2015. augusztus 14. – 2017. augusztus 14.

KEHOP-2.1.2– Felhívás egyes, derogációval érintett ivóvízminőség-javító projektek megvalósítására

Kedvezményezetti kör: támogatási kérelmet kizárólag a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. és települési önkormányzatok és/vagy Magyar Állam felhatalmazása alapján eljáró víziközmű szolgáltató konzorciuma, valamint a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. önállóan nyújthat be

Keretösszeg: 2,33 milliárd Ft

Támogatás és támogatásintenzitás: 300 millió Ft-nál kisebb összköltségű projekteknél 75%; 300 millió Ft-nál nagyobb összköltségű projekteknél 95%

Benyújtási határidő: 2015. november 6. – 2017. november 6.

KEHOP-2.1.3 – Felhívás az ammónium-ionnal érintett ivóvízminőség-javító projektek megvalósítására

Kedvezményezetti kör: a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. és települési önkormányzatok és/vagy Magyar Állam felhatalmazása alapján eljáró víziközmű szolgáltató konzorciuma, valamint a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. önállóan nyújthat be.

Keretösszeg: 9 milliárd Ft

Támogatás és támogatásintenzitás: 300 millió Ft-nál kisebb összköltségű projekteknél 75%; 300 millió Ft-nál nagyobb összköltségű projekteknél 95%

Benyújtási határidő: 2016. január 29. – 2018. január 31.

KEHOP-2.1.4 – Az egyedi, illetve térségi ivóvízminőség-javító rendszerek kiépítésével és a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásához kapcsolódó projektek megvalósítása – szakaszolt projektek

Kedvezményezetti kör: az 1318/2015. (V. 21.) Korm. határozatban (ÉFK) nevesített támogatást igénylők nyújthatnak be támogatási kérelmet konzorciumi formában, összhangban a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásaival

Igényelhető támogatás: nem haladhatja meg a projekt szakaszolásának jóváhagyásáról szóló Korm. határozatban szereplő értékeket, valamint az ÉFK-ban meghatározottakat

Támogatásintenzitás: max. 90%

Benyújtási határidő: 2015. július 31. – 2017. július 31.

KEHOP-2.2.1 – Szennyvízelvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés megvalósítása

Kedvezményezetti kör: NFP; az NFP (mint konzorciumvezető), továbbá a települési önkormányzatok és/vagy Magyar Állam felhatalmazása alapján eljáró víziközmű szolgáltató konzorciuma

Támogatás és támogatásintenzitás: 300 millió Ft-nál kisebb összköltségű projekteknél 75%; 300 millió Ft-nál nagyobb összköltségű projekteknél 95%

Benyújtási határidő: 2015. augusztus 14. – 2017. augusztus 14.

KEHOP-2.2.2 – A fejlesztési kötelezettséggel rendelkező települések számára szennyvízelvezetéssel és -kezeléssel kapcsolatos fejlesztések megvalósítása

Kedvezményezetti kör: az 1318/2015. (V. 21.) Korm. határozatban (ÉFK) nevesített támogatást igénylők nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi formában: NFP; az NFP (mint konzorciumvezető), továbbá a települési önkormányzatok és/vagy Magyar Állam felhatalmazása alapján eljáró víziközmű szolgáltató konzorciuma

Támogatás és támogatásintenzitás: 300 millió Ft-nál kisebb összköltségű projekteknél max. 75%; 300 millió Ft-nál nagyobb összköltségű projekteknél max. 95%

Benyújtási határidő: 2015. szeptember 24. – 2017. szeptember 25.

KEHOP-2.2.4 – Szennyvíz-elvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés megvalósítása – szakaszolt projektek

Kedvezményezetti kör: az 1318/2015. (V. 21.) Korm. határozatban (ÉFK) nevesített támogatást igénylők nyújthatnak be támogatási kérelmet konzorciumi formában, összhangban a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásaival

Igényelhető támogatás: nem haladhatja meg a projekt szakaszolásának jóváhagyásáról szóló Korm. határozatban szereplő értékeket, valamint az ÉFK-ban meghatározottakat.

Támogatásintenzitás: max. 95%

Benyújtási határidő: 2015. július 31. – 2017. július 31.

KEHOP-3.2.1 – Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában

Kedvezményezetti kör: az 1318/2015. (V. 21.) Korm. határozatban (ÉFK) nevesített projektek kapcsán van lehetőség támogatás kérelem benyújtására az alábbi formában: NFP; az NFP (mint konzorciumvezető), továbbá a települési önkormányzatok és/vagy települési önkormányzatok jogi személyiségű társulásának és/vagy többségi tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok konzorciuma

Támogatás és támogatásintenzitás: a támogatás mértéke, összege nem haladhatja a hatályos ÉFK-ban meghatározottakat; 300 millió Ft-nál kisebb összköltségű projekteknél max. 80%; 300 millió Ft-nál nagyobb összköltségű projekteknél max. 95%

Benyújtási határidő: 2015. október 30. – 2017. október 30.

KEHOP-3.2.2 – Települési hulladékkezelő létesítmények hálózatának rendszerszerű fejlesztése – szakaszolt projektek

Kedvezményezetti kör: az 1318/2015. (V. 21.) Korm. határozatban (ÉFK) nevesített támogatást igénylők nyújthatnak be támogatási kérelmet, összhangban a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásaival

Igényelhető támogatás: nem haladhatja meg a projekt szakaszolásának jóváhagyásáról szóló Korm. határozatban szereplő értékeket, valamint az ÉFK-ban meghatározottakat

Támogatásintenzitás: max. 85%

Benyújtási határidő: 2015. július 31. – 2017. július 31.

KEHOP-3.3.0 – Szennyezett területek kármentesítése

Kedvezményezetti kör: jelen felhívás keretében támogatást a támogatási kérelem benyújtásakor hatályos Éves Fejlesztési Keretben nevesített Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. igényelhetnek

Keretösszeg: 22,8 milliárd Ft

Igényelhető támogatás: az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összegét jelen kiírás esetében a Támogató által a Rendelet előírásai szerint, minden év október 31-ig jóváhagyott Éves Fejlesztési Keret tartalmazza a 2014 – 2020-as időszakra vonatkozó Operatív Program keretében rendelkezésre álló forrás erejéig.

Támogatásintenzitás: max. 100%

Benyújtási határidő: 2015. november 30. – 2018. november 30.

KEHOP-4.1.0 – Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése

Kedvezményezetti kör: jelen felhívás keretében támogatást a támogatási kérelem benyújtásakor hatályos Éves Fejlesztési Keretben (ÉFK) nevesített nemzeti park igazgatóságok igényelhetnek.

Keretösszeg: 18,42 milliárd Ft

Igényelhető támogatás: maximum a hatályos ÉFK-ban meghatározott összeg.

Támogatásintenzitás: max. 100%

Benyújtási határidő: 2015. december 7. – 2020. december 31.

KEHOP-4.2.0 A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztése

Kedvezményezetti kör: nemzeti park igazgatóságok

Keretösszeg: 1,59 milliárd Ft

Igényelhető támogatás: maximum a hatályos ÉFK-ban meghatározott összeg.

Támogatásintenzitás: max. 100%

Benyújtási határidő: 2016. február 15. – 2018. február 15.

 Kedvezményezetti kör: Földművelésügyi Minisztérium

Keretösszeg: 1,07 milliárd Ft

Igényelhető támogatás: max. 1,07 milliárd Ft

Támogatásintenzitás: max. 100%

Benyújtási határidő: 2016. február 15. – 2016. december 31.

KÖFOP-pályázatok

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 – Az adminisztratív terhek csökkentése

Kedvezményezetti kör: A 1561/2015. (VIII. 12.) a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló Korm. határozat 2. mellékletében a KÖFOP 1. prioritása vonatkozásában az egyes nevesített kiemelt projekt esetében rögzített Támogatást igénylő szervezetek.

Igényelhető támogatás: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege a 1561/2015. (VIII. 12.) a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló Korm. határozat 2. mellékletében, a nevesített projekt esetében rögzített maximális összeg.

Támogatásintenzitás: max. 100%

Benyújtási határidő: 2015. október 7. – 2016. augusztus 12.

KÖFOP-2.1.1-VEKOP-15 A közszolgáltatás komplex kompetencia, életpálya-program és oktatás technológiai fejlesztése

Kedvezményezetti kör: Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Keretösszeg: 17,5 milliárd Ft

Igényelhető támogatás: max. 17,5 milliárd Ft

Támogatásintenzitás: max. 100%

Benyújtási határidő: 2016. január 11. – 2016. augusztus 12.

KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15 A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés

Kedvezményezetti kör: Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Keretösszeg: 10,2 milliárd Ft

Igényelhető támogatás: max. 10,2 milliárd Ft

Támogatásintenzitás: max. 100%

Benyújtási határidő: 2016. január 11. – 2016. augusztus 12.

KÖFOP-2.1.3-VEKOP-15 A területi államigazgatási szervek humánerőforrásának fejlesztése

Kedvezményezetti kör: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Miniszterelnökség, fővárosi és megyei kormányhivatalok, települési önkormányzatok, Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság, szakminisztériumok, akkreditált felnőttképzési szervek adhatnak be támogatási kérelmet.

Keretösszeg: 9,2 milliárd Ft

Igényelhető támogatás: max. 9,2 milliárd Ft

Támogatásintenzitás: max. 100%

Benyújtási határidő: 2016. január 11. – 2016. augusztus 12.

KÖFOP-2.2.5-VEKOP-15 Átláthatóság a közpénzek felhasználásánál, államháztartási adattárház

Kedvezményezetti kör: Magyar Államkincstár

Keretösszeg: 6,50 milliárd Ft

Igényelhető támogatás: max. 6,50 milliárd Ft

Támogatásintenzitás: max. 100%

Benyújtási határidő: 2016. január 11. – 2016. augusztus 12.

KÖFOP-2.3.2-VEKOP-15 Hálózatfejlesztés Támogató Monitoring Rendszer (HTMR) létrehozása

Kedvezményezetti kör: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

Keretösszeg: 2,54 milliárd Ft

Igényelhető támogatás: max. 2,54 milliárd Ft

Támogatásintenzitás: max. 100%

Benyújtási határidő: 2016. január 11. – 2016. augusztus 12.

KÖFOP-2.3.4-VEKOP-15 Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése II.

Kedvezményezetti kör: Belügyminisztérium

Keretösszeg: 1,2 milliárd Ft

Igényelhető támogatás: max. 1,2 milliárd Ft

Támogatásintenzitás: max. 100%

Benyújtási határidő: 2016. január 11. – 2016. augusztus 12.

TOP-pályázatok

TOP-1.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

Kedvezményezetti kör: Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32); Nem kkv kategóriába tartozó, önkormányzati tulajdonú jogi személyiségű vállalkozások (GFO 1); Nem kkv kategóriába tartozó, önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok (GFO 57)

Keretösszeg: 40,114 milliárd Ft (Baranya megye: 800 millió Ft)

Igényelhető támogatás: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra. (Baranya megye: 100-800 millió Ft)

Támogatásintenzitás: max. 100%

Benyújtási határidő (Baranya megye): 2016. február 29. – 2016. május 23.

TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés

Kedvezményezetti kör: Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32); Nem kkv kategóriába tartozó, önkormányzati tulajdonú jogi személyiségű vállalkozások (GFO 1); Nem kkv kategóriába tartozó, önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok (GFO 57)

Keretösszeg: 18,791 milliárd Ft (Baranya megye: 569 millió Ft)

Igényelhető támogatás: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra. (Baranya megye: 50-500 millió Ft)

Támogatásintenzitás: max. 100%

Benyújtási határidő (Baranya megye): 2016. február 29. – 2016. április 25.

TOP-1.3.1-15 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés

Kedvezményezetti kör: támogatási kérelem benyújtására önállóan a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (57) és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., (71, 72), illetve konzorciumi partnerként települési önkormányzatok (321) jogosultak.

Keretösszeg: 35,353 milliárd Ft (Baranya megye: 608 millió Ft)

Igényelhető támogatás: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra. (Baranya megye: 50-608 millió Ft)

Támogatásintenzitás: max. 100%

Benyújtási határidő (Baranya megye): 2016. január 18. – 2016. március 1.

TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

Kedvezményezetti kör: Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 31); Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321, 327); Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik (GFO 351, 353, 371, 373); Egyházi jogi személy (GFO 55); Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 563, 565, 569); Közalapítvány (GFO 561); Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 57; 599); Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások (GFO 11).

Keretösszeg: 37,672 milliárd Ft (Baranya megye: 729 millió Ft)

Igényelhető támogatás: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra. (Baranya megye: 1-400 millió Ft)

Támogatásintenzitás: max. 100%

Benyújtási határidő: 2016. március 21. – szeptember 21. (Baranya megye: 2016. március 21. – 2016. május 23.)

TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja

Kedvezményezetti kör: városi jogállású települések helyi önkormányzatai (GFO 321)

Keretösszeg: 21,009 milliárd Ft (Baranya megye: 838 millió Ft)

Igényelhető támogatás: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra. (Baranya megye: 50-838 millió Ft)

Támogatásintenzitás: max. 100%

Benyújtási határidő (Baranya megye): 2016. május 9. – 2016. augusztus 8.

TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása

Kedvezményezetti kör: városi jogállású települések helyi önkormányzatai (GFO 321)

Keretösszeg: 43,246 milliárd Ft (Baranya megye: 1,257 milliárd Ft)

Igényelhető támogatás: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra. (Baranya megye: 50-1.257 millió Ft)

Támogatásintenzitás: max. 100%

Benyújtási határidő (Baranya megye): 2016. április 22. – 2016. július 22.

TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

Kedvezményezetti kör: a támogatási kérelem benyújtására kizárólag helyi önkormányzatok (GFO 321) és helyi önkormányzatok társulásai (GFO 327) jogosultak, kivéve a megyei jogú városok önkormányzatait.

Keretösszeg:  28,035 milliárd Ft (Baranya megye: 250 millió Ft)

Igényelhető támogatás: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra. (Baranya megye: 10-250 millió Ft)

Támogatásintenzitás: max. 100%

Benyújtási határidő (Baranya megye): 2016. április 16. – 2016. július 29.

TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

Kedvezményezetti kör: a támogatási kérelem benyújtására önállóan helyi önkormányzatok és többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok, illetve konzorciumi partnerként közösségi közlekedést közszolgáltatási szerződés alapján ellátó gazdasági társaságok, jogszabály alapján meghatározott kizárólagos építtetők, központi költségvetési szervek és intézményeik jogosultak.

Keretösszeg: 41,419 milliárd Ft (Baranya megye: 1,433 milliárd Ft)

Igényelhető támogatás: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra. (Baranya megye: 50-400 millió Ft)

Támogatásintenzitás: max. 100%

Benyújtási határidő (Baranya megye): 2016. január 29. – 2016. március 31.

TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Kedvezményezetti kör: Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 31); Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321, 327); Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások által létrehozott gazdasági társaságok, amelyekben az önkormányzatok többségi tulajdonrésszel rendelkeznek (GFO 57); Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 563, 565, 569); Egyházi jogi személy (GFO 55); Egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezetek (GFO 59).

Keretösszeg: 14,864 milliárd Ft (Baranya megye: 256 millió Ft)

Igényelhető támogatás: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra. (Baranya megye: 10-200 millió Ft)

Támogatásintenzitás: max. 100%

Benyújtási határidő: 2016. február 15. – 2016. május 4.

TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Kedvezményezetti kör: támogatási kérelmet nyújthatnak be, az intézmények fenntartói vagy az ingatlanok tulajdonosai: Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 311; 312); Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321; 327); Helyi és országos nemzetiségi önkormányzatok és társulásai (GFO 351; 353; 371; 373); Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások (GFO 11); Egyházi jogi személy (GFO 55); Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 563, 565, 569); Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 57, 599). Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

Keretösszeg: 11,236 milliárd Ft (Baranya megye: 271 millió Ft)

Igényelhető támogatás: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra. (Baranya megye: 3-150 millió Ft)

Támogatásintenzitás: max. 100%

Benyújtási határidő: 2016. február 8. – 2016. április 29. (Baranya megye: 2016. február 8. – 2016. július 1.)

TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja

Kedvezményezetti kör: városi jogállású települések helyi önkormányzatai (GFO 321)

Keretösszeg: 16,06 milliárd Ft (Baranya megye: 1,103 milliárd Ft)

Igényelhető támogatás: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra. (Baranya megye: 100-500 millió Ft)

Támogatásintenzitás: max. 100%

Benyújtási határidő (Baranya megye): 2016. május 16. – 2016. július 15.

TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések

Kedvezményezetti kör: a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség, konzorcium vezetőként kizárólag a megyei önkormányzatok (GFO 321) jelölhetők meg. A konzorciumba kötelező bevonni az állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei kormányhivatalt (GFO 312).

Keretösszeg: 16,107 milliárd Ft (Baranya megye: 1.569 millió Ft)

Igényelhető támogatás: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra. (Baranya megye: 300-1.569 millió Ft)

Támogatásintenzitás: max. 100%

Benyújtási határidő: 2016. január 29. – 2016. március 17.

TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések

Kedvezményezetti kör: a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség, a konzorciumvezető lehet: Helyi önkormányzatok és társulásaik (Helyi önkormányzat GFO 321, Helyi önkormányzatok társulása GFO 327, Területfejlesztési önkormányzati társulás GFO 328); Állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei kormányhivatalok (GFO 312); Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű többségi önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság (Nonprofit gazdasági társaság GFO 57).

A konzorciumba kötelező bevonni az állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei kormányhivatalt (GFO 312) és a projektjavaslat vonatkozásában releváns járásszékhely, vagy térségi központ helyi önkormányzatát.

Keretösszeg: 18,634 milliárd Ft

Igényelhető támogatás: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra.

Támogatásintenzitás: max. 100%

Benyújtási határidő: 2016. március 17. – 2016. július 25.

TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok

Kedvezményezetti kör: a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség, konzorciumvezető kizárólag városi jogállású település helyi önkormányzata vagy a megyei önkormányzat lehet.

Konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek: városi jogállású település helyi önkormányzata, ill. megyei önkormányzat és költségvetési szervei (GFO 321, 322); helyi nemzetiségi önkormányzat (GFO 371); Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 516,517,519,521,525,526,528,529, 563,565,569); egyházi jogi személy (GFO 552, 555); önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások (GFO 113, 114, 116, 121,128,129, 117, 572, 573).

Keretösszeg: 7,76 milliárd Ft (Baranya megye: 410 millió Ft)

Igényelhető támogatás: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra. (Baranya megye: 15-410 millió Ft)

Támogatásintenzitás: max. 100%

Benyújtási határidő (Baranya megye): 2016. február 12. – 2016. március 31.

TOP-6.1.5- 15 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés

Kedvezményezetti kör: támogatási kérelem benyújtására önállóan a megyei jogú városok önkormányzatai (GFO 321), illetve konzorciumi partnerként az állami építtetők, Magyar Közút Nonprofit Zrt, NIF Zrt. jogosultak.

Keretösszeg: 19,329 milliárd Ft (Pécs: 400 millió Ft)

Igényelhető támogatás: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra. (Pécs: 100-400 millió Ft)

Támogatásintenzitás: max. 100%

Benyújtási határidő (Pécs): 2016. január 19. – 2016. július 29.

TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése

Kedvezményezetti kör: megyei jogú város önkormányzata (GFO 321). Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.  Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek: Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 31); Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321, 327); Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik (GFO 351, 353, 371, 373); Egyházi jogi személy (GFO 55); Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 563, 565, 569); Közalapítvány (GFO 561); Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 57; 599); Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozás (GFO 11).

Keretösszeg: 15,455 milliárd Ft (Pécs: 730 millió Ft)

Igényelhető támogatás: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra. (Pécs: 1-400 millió Ft; egyéb kedvezményezetti kör számára: 1-80 millió Ft)

Támogatásintenzitás: max. 100%

Benyújtási határidő: 2016. február 29. – 2016. augusztus 30.

TOP-6.3.3-15 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

Kedvezményezetti kör: megyei jogú városok önkormányzatai (GFO 321)

Keretösszeg: 8,008 milliárd Ft (Pécs: 1,4 milliárd Ft)

Igényelhető támogatás: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra. (Pécs: 10-400 millió Ft)

Támogatásintenzitás: max. 100%

Benyújtási határidő (Pécs): 2016. február 1. – 2016. szeptember 19.

TOP-6.4.1-15 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés

Kedvezményezetti kör: önállóan a megyei jogú város önkormányzata (GFO 321), illetve konzorciumi partnerként közösségi közlekedést közszolgáltatási szerződés alapján ellátó gazdasági társaságok, NIF Zrt, Magyar Közút NZrt, központi költségvetési szervek és intézményeik és többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok jogosultak

Keretösszeg: 20,688 milliárd Ft (Pécs: 1,9 milliárd Ft)

Igényelhető támogatás: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra. (Pécs: 50-1.900 millió Ft)

Támogatásintenzitás: max. 100%

Benyújtási határidő (Pécs): 2016. január 19. – 2016. szeptember 30.

TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Kedvezményezetti kör: önállóan a megyei jogú város önkormányzata (GFO 321), illetve konzorciumi formában is van lehetőség kérelem benyújtására

Keretösszeg: 7,408 milliárd Ft (Pécs: 320 millió Ft)

Igényelhető támogatás: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra. (Pécs: 10-320 millió Ft)

Támogatásintenzitás: max. 100%

Benyújtási határidő (Pécs): 2016. február 1. – 2016. szeptember 30.

TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Kedvezményezetti kör: intézmények fenntartói vagy az ingatlanok tulajdonosai: Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 311; 312); Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321; 327); Helyi és országos nemzetiségi önkormányzatok és társulásai (GFO 351; 353; 371; 373); Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások (GFO 11); Egyházi jogi személy (továbbiakban: egyház) (GFO 55); Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 563, 565, 569); Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 57, 599).

Keretösszeg: 4,77 milliárd Ft (Pécs: 390 millió Ft)

Igényelhető támogatás: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra. (Pécs: 3-250 millió Ft)

Támogatásintenzitás: max. 100%

Benyújtási határidő: 2016. január 15. – 2016. április 8. (Pécs: 2016. január 15. – szeptember 30.)

TOP-6.7.1-15 Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja

Kedvezményezetti kör: megyei jogú városok önkormányzatai (GFO 321)

Keretösszeg: 3,239 milliárd Ft (Pécs: 430 millió Ft)

Igényelhető támogatás: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra. (Pécs: 100-430 millió Ft)

Támogatásintenzitás: max. 100%

Benyújtási határidő (Pécs): 2016. május 30. – 2016. augusztus 29.

TOP-6.8.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében

Kedvezményezetti kör: a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség, konzorciumvezetőként kizárólag a megyei jogú város önkormányzata (GFO 321) jelölhető meg, azzal, hogy a konzorciumba kötelező bevonni az állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei kormányhivatalt (GFO 312).

Keretösszeg: 15,074 milliárd Ft (Pécs: 850 millió Ft)

Igényelhető támogatás: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra. (Pécs: 300-850 millió Ft)

Támogatásintenzitás: max. 100%

Benyújtási határidő: 2016. január 29. – 2016. március 17.

TOP-6.9.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok

Kedvezményezetti kör: a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség, a konzorcium vezetője kizárólag megyei jogú város önkormányzata (GFO 321) lehet.

Keretösszeg: 1,867 milliárd Ft (Pécs: 190 millió Ft)

Igényelhető támogatás: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra. (Pécs: 100-190 millió Ft)

Támogatásintenzitás: max. 100%

Benyújtási határidő (Pécs): 2016. február 1. – 2016. április 18.

VEKOP-pályázatok

VEKOP-7.1.3-15 Megváltozott munkaképességű emberek támogatása

Kedvezményezetti kör: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

Keretösszeg: 2 milliárd Ft

Igényelhető támogatás: max. 2 milliárd Ft

Támogatásintenzitás: 50-100%

Benyújtási határidő: 2016. január 15. – 2016. március 10.

VP-pályázatok (Vidékfejlesztési Program)

VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

Kedvezményezetti kör: mezőgazdasági termelő, mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás

Keretösszeg: 151 milliárd Ft

Igényelhető támogatás: egyéni projekt esetén max. 500 millió Ft, kollektív projekt esetén max. 1,5 Mrd Ft

Támogatásintenzitás: régiónként eltérően 25-50%

Benyújtási határidő: 2016. február 15. – 2018. február 15.

VP4-10.2.1.-15 – A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése

Kedvezményezetti kör: támogatási kérelmet nyújthat be a felsorolt védett őshonos és veszélyeztetett, mezőgazdasági célra hasznosított állatfajták nőivarú egyedeit, baromfifélék esetében vegyes ivarú állományokat tartó, a génmegőrzésből származó többletköltségeket viselő, a nyilvántartási rendszerekben az állatok tartójaként bejegyzett állattartó. Családi gazdálkodás estében támogatási kérelem benyújtására a családi gazdaság vezetője azon állatok vonatkozásában jogosult, amelyekre vonatkozóan a nyilvántartási rendszerekben az állatok tartójaként ő a bejegyzett állattartó.

Keretösszeg: 14 milliárd Ft

Benyújtási határidő: 2016. február 1. – február 28.; 2017. február 1. – február 28.

VP4-10.2.2.-15 – Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ megőrzése

Kedvezményezetti kör: támogatási kérelmet nyújthat be a veszélyeztetett kategóriába sorolandó mezőgazdasági- és élelmezési célú növényfajok tájfajtái, termesztésből kiszorult fajtái, régi fajtái, illetve az egyéb haszonnövények ökotípusai, továbbá ezek vad- és rokonfajai, valamint mikroorganizmusok fenntartásával és megőrzésével foglalkozó:aktív mezőgazdasági termelő; génmegőrző tevékenységet végző szervezet.

Keretösszeg: 3,8 milliárd Ft

Benyújtási határidő: 2016. április 1. – 2016. május 2.; 2017. április 1. – 2017. május 2.

Kérjen ajánlatot!

Elolvastam és elfogadom az adatkezelési tájékoztatót.