Referenciák

Ismerje meg cégünk referenciáit!

 

Stratégiai tervezés

Területfejlesztési, településfejlesztési koncepciók, programok

Somogy Megye EU-csatlakozási programja

A Dél-dunántúli Régió Humán Közszolgáltatási Stratégiai Programja – oktatás

A Dél-dunántúli Régió szakképzési helyzete és stratégiai fejlesztési kérdései (tanulmány)

A Dél-Dunántúl „Regionális Innovációs Stratégiája”

A mohácsi kistérség fejlesztési stratégiája

A siklósi kistérség fejlesztési stratégiája

Zengő-Duna Leader Közösség Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája

A tanyavilág gazdasági és társadalmi reaktiválásának lehetőségei a Homokhátságban

Megújuló energiára alapozott komplex kistérségi energetikai modell

Pécs Megyei Jogú Város Hosszú és Középtávú Stratégiája

Pécs M.J. Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Szigetvár Város Hosszú- és Középtávú Stratégiája

Szigetvár Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Siklós város stratégiája

Sárbogárd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Villány Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Érd M.J. Város akcióterület-fejlesztési tervei

Villány V. akcióterület-fejlesztési tervei

Dunaföldvár város turizmus-fejlesztési koncepciója

Siklós-Mohács turisztikai tengely fejlesztési koncepciója

A Siklós-Mohács turisztikai tengely marketing koncepciója

Intézmény fejlesztés

Pécs Mj. V. szakképzési helyzetének elemzése

A Paksi Kistérség Oktatási Rendszerének Fejlesztési Programja

Pécs Mj. V. középfokú oktatási intézményrendszerének vizsgálata

A Szigetvári Kistérség oktatási intézményrendszerének átvilágítása

Siklós – Máriagyűd Szociális otthon felújításához megvalósíthatósági tanulmány

Pécs Megyei Jogú Város Szociálpolitikai Stratégiája

Pécs Megyei Jogú Város Világörökségi terület fejlesztéséhez, a Cella Septichora üzemeltetéshez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány

Vállalkozás fejlesztés

Monostori Erőd Hadkultúra Központ Kht. részére Környezetvédelmi és gazdasági-társadalmi hatástanulmány készítése

MOTA-ENGIL Zrt. részére Siklós Város Váralja területén létesítendő szállodai komplexum kialakításához MT

Agrolőrinc Kft. részére A Bükkösdi Ökofarm és élménypark kialakításához

Mecseki Erdészeti Zrt. részére A Nagymátéi erdei iskola és turisztikai központ kialakításához

Tölösi Gumijavító Kft részére Új telephely kialakításához és a szolgáltatási kör bővítéséhez

 

 Pályázatírás

 „Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása”: Siklós –Mohács turisztikai tengely (DDOP)

Város rehabilitációs pályázatok (Érd, Szigetvár, Villány) (DDOP és KMOP)

 „Élőhelyvédelem, -helyreállítás, vonalas létesítmények természet-károsító hatásának mérséklése” (KEOP- Mecseki Erdészeti Zrt.)

„Integrált kis-és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése” – (DDOP – Dunaföldvár-Bölcske- Madocsa mikrotérség, Szigetvár-Dél-Zselic Többcélú K.T., Koch Valéria Iskolaközpont-Pécs)

„A pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések” (Szigetvár, Siklós városok) (DDOP)

A siklósi vár két szárnyának műemléki helyreállítása (EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok)

Vállalkozások technológiai, innovációs, infrastruktúra és komplex fejlesztési pályázatai (GOP, DDOP, NKTH, EKD)

 

Projekt menedzsment

Térinformatikai alapú, légszennyezettség modellező rendszer tervezése és kifejlesztése Baranya és Somogy megyében és kiemelten Pécsen (KEOP)

 Érd városközponti akcióterület attraktivitásának valamint funkcionális működésének fejlesztése (KMOP)

Városok a szegregáció ellen c. projekt szakmai irányítása, koordinációja (6 ország, 8 partner részvételével) (2006-2007) (Interreg III C, CASE)

Komplex rehabilitációs központ kialakítása a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórházban infrastrukturális fejlesztés megvalósításával (2005-2007) (HEFOP)

„Támasz-pont”: hajléktalan személyek nappali ellátó rendszerének fejlesztése c. (2006-2007) (HEFOP)

A siklósi vár két szárnyának műemléki helyreállítása (EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok)

 „Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása”: Siklós –Mohács turisztikai tengely (DDOP)

„Integrált kis-és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése” – Szigetvár-Dél-Zselic Tc. K.T

 „Térségi Integrált Szakképző Központok infrastrukturális feltételeinek javítása”című projekthez szakmai- pénzügyi tanácsadás, technikai segítségnyújtás (HEFOP)

Integrált helyi akciók fejlesztése c. Phare program keretében „Nyitott vár, nyitott műhely”c. projekthez szakmai- pénzügyi tanácsadás, technikai segítségnyújtás Dunaföldvár Város Önkormányzata számára

 Integrált helyi akciók fejlesztése c. Phare program keretében Mediterrán déli kapu, Siklós c. projekthez szakmai- pénzügyi tanácsadás, technikai segítségnyújtás Siklós Város Önkormányzata számára

 

Projekt finanszírozás

Egyedi kormánydöntéssel támogatott, szabadalmon alapuló ipari nagyberuházás támogatási és hitelezési döntés-előkészítéséhez MT

 „Szigetvár Terv” – Szigetvár város projekt portfóliója

„Tenkes terv”- Siklós város stratégiai projektjeinek portfoliója

Érd Megyei Jogú Város – projekt portfólió

 

Közbeszerzési tanácsadás

Pécs megyei Jogú Város számára fejlesztési célú hitel közbeszerzési eljárása

Szigetvár Város Önkormányzata számára „Folyószámla-vezetés és folyószámla hitel; forgóeszköz-hitel; MFB Panel-plusz program önerejéhez hitel; és fejlesztési célú hitel biztosítása”

 Pécs MJV Önkormányzatának „Térinformatikai alapú, légszennyezettségi modellező rendszer tervezése és kifejlesztése Baranya és Somogy megyében és kiemelten Pécsen” című pályázatához kapcsolódóan – kivitelező kiválasztása

 Szigetvár Város Önkormányzata részére a Polgármesteri Hivatal utólagos komplex akadálymentesítése – építési kivitelező kiválasztása