Stratégiai tervezés

 Stratégiai és operatív programozás

„A tervezhető jövő!”

 

A fenntartható fejlesztések sikere az alapos helyzetelemzésen alapuló pontos helyzetismereten, a partnerekkel való érdemi együttműködésen, az innovatív szemléleten és a megbízó szervezetek jövője iránti elkötelezettségen alapul.

Tanácsadó irodánk megalakítása óta jelentős tapasztalatokat szereztünk különböző típusú (pl. területfejlesztési, foglalkoztatás-politikai, humánszolgáltatási) regionális, kistérségi és települési fejlesztési koncepciók és stratégiák kidolgozásában. Szakmai kompetenciáink, képességeink mellett a regionális problémák átfogó ismerete és gyorsan mozgósítható kapcsolatrendszerünk jelent garanciát megbízóinknak a stratégiai tervezési folyamatok eredményessége tekintetében.

A stratégiai tervezésben az alábbi területeken szereztünk jártasságot, készítettünk koncepciókat, programokat és stratégiákat:

  • Területfejlesztés,
  • Gazdaságfejlesztés,
  • Humánerőforrás-fejlesztés,
  • Humánszolgáltatás-fejlesztés,
  • Szociálpolitikai fejlesztés,
  • Turizmusfejlesztés,
  • KKV stratégiák,
  • Intézményfejlesztési stratégiák,
  • Marketingkoncepciók.

 

Stratégiai tervezés, stratégiakészítési tevékenységünk nem áll meg az általánosságok szintén, az elkészült stratégia attól válik életszerűvé, ha kidolgozhatjuk a megvalósulást garantáló kulcsprojektek rendszerét, kínálatát is. A megvalósulás útjára kerülő projektek fejlesztésében, részletes kidolgozásában is széles körű tapasztalatunk van.

Települési, városi önkormányzatok, kistérségi és egyéb társulások részére közép- és hosszú távú fejlesztési koncepciókat, stratégiákat, a stratégiák megvalósítását szolgáló projektterveket, projekt portfóliókat készítünk.