Stratégiai tervezés

„A tervezhető jövő!”

 

A fenntartható fejlesztések sikere az alapos helyzetelemzésen alapuló pontos helyzetismereten, a partnerekkel való érdemi együttműködésen, az innovatív szemléleten és a megbízó szervezetek jövője iránti elkötelezettségen alapul.

Tanácsadó irodánk megalakítása óta jelentős tapasztalatokat szereztünk különböző típusú (pl. területfejlesztési, foglalkoztatás-politikai, humánszolgáltatási) regionális, kistérségi és települési fejlesztési koncepciók és stratégiák kidolgozásában. Szakmai kompetenciáink, képességeink mellett a regionális problémák átfogó ismerete és gyorsan mozgósítható kapcsolatrendszerünk jelent garanciát megbízóinknak a stratégiai tervezési folyamatok eredményessége tekintetében. 

A stratégiai tervezésben az alábbi területeken szereztünk jártasságot, készítettünk koncepciókat, programokat és stratégiákat:

  • Területfejlesztés,
  • Gazdaságfejlesztés,
  • Humánerőforrás-fejlesztés,
  • Humánszolgáltatás-fejlesztés,
  • Szociálpolitikai fejlesztés,
  • Turizmusfejlesztés,
  • KKV stratégiák,
  • Intézményfejlesztési stratégiák,
  • Marketingkoncepciók

 

Stratégiai tervezés, stratégiakészítési tevékenységünk nem áll meg az általánosságok szintén, az elkészült stratégia attól válik életszerűvé, ha kidolgozhatjuk a megvalósulást garantáló kulcsprojektek rendszerét, kínálatát is. A megvalósulás útjára kerülő projektek fejlesztésében, részletes kidolgozásában is széles körű tapasztalatunk van.

Települési, városi önkormányzatok, kistérségi és egyéb társulások részére közép- és hosszú távú fejlesztési koncepciókat, stratégiákat, a stratégiák megvalósítását szolgáló projektterveket, projekt portfóliókat készítünk.

 

Település-és vidékfejlesztés, környezetfejlesztés

Cégünk a városfejlesztést kiemelten fontos területnek tartja. Pécs Integrált Városfejlesztési Startégiája mellett több város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját is az Eco-Cortex Tanácsadó Iroda készítette el, és ezek közül néhánynak az aktualizálása is megtörtént már.

Akcióterületi tervekkel, megvalósíthatósági tanulmányokkal járultunk hozzá több kisváros átgondolt, tudatos fejlesztéséhez. A stratégiák -bármire vonatkoznak- következetesen a fenntartható fejlődést szolgálják és a smart technológiák alkalmazására támaszkodnak, felhívják a figyelmet a legújabb technológiai és társadalmi fejlődési trendekre. A települések fejlesztését természeti környezetük fejlesztésével együtt értelmezzünk. Készítettünk országos fa biomassza felmérést és stratégiát, kommunális hulladékhasznosítási tanulmányt is nemzetközi nagyvállalat számára.

REFERENCIÁINK A stratégiai tervezés TERÜLETÉRŐL

 

Területfejlesztési, településfejlesztési koncepciók, programok

 

Somogy Megye EU-csatlakozási programja

A Dél-dunántúli Régió Humán Közszolgáltatási Stratégiai Programja – oktatás

A Dél-dunántúli Régió szakképzési helyzete és stratégiai fejlesztési kérdései (tanulmány)

A Dél-Dunántúl „Regionális Innovációs Stratégiája”

A mohácsi kistérség fejlesztési stratégiája

A siklósi kistérség fejlesztési stratégiája

Zengő-Duna Leader Közösség Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája

A tanyavilág gazdasági és társadalmi reaktiválásának lehetőségei a Homokhátságban

Megújuló energiára alapozott komplex kistérségi energetikai modell

Pécs Megyei Jogú Város Hosszú és Középtávú Stratégiája

Pécs M.J. Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Szigetvár Város Hosszú- és Középtávú Stratégiája

Szigetvár Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Siklós város stratégiája

Sárbogárd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Villány Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Érd M.J. Város akcióterület-fejlesztési tervei

Villány V. akcióterület-fejlesztési tervei

Dunaföldvár város turizmus-fejlesztési koncepciója

Siklós-Mohács turisztikai tengely fejlesztési koncepciója

A Siklós-Mohács turisztikai tengely marketing koncepciója

 

Intézmény fejlesztés

 

Pécs Mj. V. szakképzési helyzetének elemzése

A Paksi Kistérség Oktatási Rendszerének Fejlesztési Programja

Pécs Mj. V. középfokú oktatási intézményrendszerének vizsgálata

A Szigetvári Kistérség oktatási intézményrendszerének átvilágítása

Siklós – Máriagyűd Szociális otthon felújításához megvalósíthatósági tanulmány

Pécs Megyei Jogú Város Szociálpolitikai Stratégiája

Pécs Megyei Jogú Város Világörökségi terület fejlesztéséhez, a Cella Septichora üzemeltetéshez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány

 

Vállalkozás fejlesztés

 

Monostori Erőd Hadkultúra Központ Kht. részére Környezetvédelmi és gazdasági-társadalmi hatástanulmány készítése

MOTA-ENGIL Zrt. részére Siklós Város Váralja területén létesítendő szállodai komplexum kialakításához MT

Agrolőrinc Kft. részére A Bükkösdi Ökofarm és élménypark kialakításához

Mecseki Erdészeti Zrt. részére A Nagymátéi erdei iskola és turisztikai központ kialakításához

Tölösi Gumijavító Kft részére Új telephely kialakításához és a szolgáltatási kör bővítéséhez

 

Kérjen ajánlatot!

Elolvastam és elfogadom az adatkezelési tájékoztatót.