A Felhívás célja:

1.) integrált módon támogatni olyan infrastruktúra-fejlesztéseket, melyek a TOP Plusz
gazdaságfejlesztési céljaihoz és a lakosság, kiemelten a fiatalok helyben maradásához járulnak
hozzá, egyúttal a települések általános környezeti állapotát is javítják. Ezzel hozzájárulva a
fenntartható fejlődés helyi feltételeinek biztosításához és a fenntartható települési térszerkezet
kialakulásához, amely hozzájárul a társadalmi jóléthez azáltal, hogy a település vonzó és élhető. A felhívás komplex módon képes kezelni a települési infrastruktúra és funkció hiányok pótlását, a kármegelőzést, a környezeti károk felszámolását és a barnamezős területek újrahasznosítását, az elérhetőség és települési klíma javítását.

2.) a települések integrált vízgazdálkodásának, benne a csapadék-vízgazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink
minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése a vizek visszatartása, ezzel a település klímaalkalmazkodási képességének növelése. A fejlesztések esetében a cél a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek integrált szemléletű kezelése, a mikroklíma
és a zöldinfrastruktúra fenntartásához a csapadékvíz, használt vizek (újra)hasznosítása, a felesleges vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken
keletkezett vizek káros hatásaitól való megóvása, helyben tartáson alapuló megközelítéssel. Előnyt élveznek a természet alapú megoldások, a környezet, talaj és vízvezető rétegek vízmegtartó képességének védelme és megerősítése.

 

Támogatható tevékenységek

 • A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

  A) Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások)

  • I. Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója az integráltcsapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével és a településen tapasztalható klímaváltozás okozta negatív hatások mérséklésének elősegítésével

  • II. Belterület védelmét, helyben tartást és késleltetett levezetést szolgáló vízkár elhárítási és vízvisszatartási célú tározók integrált szemléletben történő fejlesztése, rekonstrukciója

  • III. Belterületet veszélyeztető vízfolyások/állóvizek lokális vízkár elhárítási fejlesztései természetközeli megoldások alkalmazásával (belterületen áthúzódó vízfolyások és csatornák, valamint a belterületről elvezetett csapadékvizeket befogadó vízfolyások/állóvizek és belvízelvezető csatornák)

  • IV. Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető rendszerek védelmi töltéseinek lokális fejlesztése, rekonstrukciója

  B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése

  • I. Önkormányzati vagy többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság tulajdonú, közhasználatú zöldterületek és zöldfelületek rekonstrukciója, kialakítása, építése

  ​C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések

  • I. Gazdaságélénkítő tevékenységek

  • II. Közösségi célú tevékenységek

  • III. IKT és okos település fejlesztések

  D) Fenntartható közlekedésfejlesztés

  • I. Kerékpárosbarát fejlesztések

  • II. Forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés

  • III. Közúti közösségi közlekedés

  E) Hulladékkezelés, kármentesítés

  • I. 100%-ban önkormányzati tulajdonú, települési szilárd hulladéklerakók kármentesítése

  • II. Illegális hulladéklerakók felszámolása

  • III. 100%-ban önkormányzati tulajdonú barnamezős területek kármentesítése

  • IV. Települési zöldhulladék hasznosítása

   

  Girls Jogging Together

  A pályázók köre:

 • Helyi (települési) önkormányzat (GFO 321)

 • Többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság (GFO 11, 57)

  A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. Konzorciumvezető kizárólag helyi önkormányzat vagy a többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság lehet.

Önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként nyújthat be támogatási kérelmet az alábbi szervezet:

vízügyi igazgatási szerv (GFO 31)

 • közösségi közlekedést közszolgáltatási szerződés alapján ellátó gazdasági társaság (pl.: helyi közlekedési társaságok, helyközi társaságok, MÁV Zrt.); (GFO 11, 57)

 • jogszabály alapján meghatározott kizárólagos építtető (pl.: NIF Zrt, Magyar Közút NZrt); (GFO 11, 57)

 • központi költségvetési szerv és intézményei (GFO 38)

 • térségi fejlesztési tanács (GFO 362), helyi önkormányzat költségvetési szerv (GFO 322)

 • Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezet a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 516, 521, 529, 563, 565, 568, 569)

 • Európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC) (GFO 144)

 • Megyei önkormányzat (GFO 321)

 • Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)

 • Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 57; GFO 599), amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

 • Vállalkozás (GFO 11), amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

 • egyházi jogi személy (GFO 55)

 

Támogatás formája, mértéke: Az Élhető települések felhívás keretében nyújtott támogatás  vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

A pályázat keretösszege: 246 727 289 000 Forint.

A rövidített ismertető nem helyettesíti a Fehívás megismerését, mely itt olvasható: https://www.palyazat.gov.hu/top-plusz-121-21#

Kérjen ajánlatot!

  Elolvastam és elfogadom az adatkezelési tájékoztatót.