Megjelent a GINOP-4.1.5-22 kódszámú Energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések című pályázati felhívás tervezete.

A felhívás legfőbb célja az energetikai korszerűsítés a vállalkozások épületei hőtechnikai adottságainak javításával (szigetelés, nyílászáró-csere); nem termelési célú fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítésével (megújuló energiaforrás hasznosításával, vagy korszerű, fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő, nagy hatásfokú berendezések használatával), illetve a világítási rendszerek korszerűsítésével, valamint megújuló alapú villamosenergia-termelés révén.

A felhívás célja: Jelen felhívás keretében önállóan támogathatók az energiahatékonyság javítását szolgáló tevékenységek, amennyiben a fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább egy szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében. DD besorolású, vagy efeletti épületek esetében nem elvárt a legalább egy szintnyi javulás.

​A támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2022. április 20. 9.00 órától 2022. május 3. 12.00 óráig

 

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek:

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan támogathatóak azzal a feltétellel, hogy az energetikai korszerűsítésre kerülő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább egy szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében.

 • A) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

  • I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése

  • II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése

  • III. Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • B) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek

  • ​I. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre

  • II. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából

  • III. Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergiaellátásához

  • IV. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíztermelésre és/vagy fűtésrásegítésre

 • C) Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése

Renovations

 

Támogatást igénylők köre:

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 • a) amelyek rendelkeznek legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;

 • b) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;

 • c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

A támogatás mértéke, összege: Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 75 millió Ft, maximum 500 millió Ft.

A támogatásintenzitás: A visszatérítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 90%-a lehet.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 12 milliárd Ft.,

A kérelmek várható száma:  24 – 160 db.

A teljes pályázati felhívás tervezete és a kapcsolódó dokumentumok:

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fenti pályázati összefoglaló nem teljeskörű, továbbá annak tartalma a pályázati kiíró szervezet döntésének függvényében bármikor változhat! A pályzati felhívás tervezetének és a kapcsolódó dokumentumoknak az aktuális változatai a következő hivatalos linkre kattintva tekinthetők meg: palyazat.gov.hu – energetika pályázat

Kérjen ajánlatot!

  Elolvastam és elfogadom az adatkezelési tájékoztatót.