Megjelent a TOP PLUSZ-1.1.1-21 kódszámú Helyi gazdaságfejlesztés című pályázati felhívás tervezete. A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. Várhatóan 42,93 milliárd forint keretösszeggel fog megjelenni a helyi gazdaság fejlesztésére irányuló felhívás.

 

A TOP PLUSZ-1.1.1-21 projekt keretében támogatható tevékenységek:

​A. Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

B. Inkubátorházak fejlesztése

C. Vidéki gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatása

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek:

A) Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

 • I. Többségi önkormányzati és állami tulajdonban lévő Ipari parkok, tudományos és technológiai parkok, logisztikai és innovációs központok fejlesztése (meglévő, címmel rendelkező parkok esetében)

 • II. Többségi önkormányzati és állami tulajdonban lévő Iparterületek kialakítása és meglévők fejlesztése, barnamezős, illetve zöldmezős beruházások

B) Inkubátorházak fejlesztése

​C) Vidéki gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatása

 • I. Helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatása

 • II. Önkormányzati, saját közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztések támogatása

 • III. Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatása gyűjtőpont (hub) jelleggel

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • a) Akadálymentesítés – amennyiben releváns, jelen Felhívás 2.3. fejezetében az akadálymentesítésre vonatkozó feltételek alapján.

 • b) Szórt azbeszt mentesítése – amennyiben releváns, jelen Felhívás 2.4. fejezetében az azbesztmentesítésre vonatkozó feltételek alapján.

 • c) Energiahatékonysági intézkedések – amennyiben releváns, jelen Felhívás 2.4. fejezetében az energiahatékonysági intézkedésekre vonatkozó feltételek alapján.

 • d) Nyilvánosság biztosítása – az ÁÚF c. dokumentum alapján.

 

Female Industrial Engineer_edited.jpg

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • a) Új épületek kialakítása, ill. meglévő épületek energetikai korszerűsítése során a megújuló energiaforrások részarány-növelése, megújuló energiaforrások használata (pl.: napkollektorok, fotovoltaikus napelemek) az épületek gazdaságosabb, korszerűbb üzemeltetése érdekében, amelyet a 2.4. pontban szereplő energiahatékonysági elvárások mentén kell megoldani (kivéve raktárak, üzemcsarnokok).

 • b) A főtevékenységhez kapcsolódó szükséges eszközök, berendezések beszerzése.

 • c) Barnamezős területek kármentesítése.

 • d) Infokommunikációs technológia-fejlesztés.

 • e) A hatályos jogszabályoknak megfelelő, kötelezően (minimálisan) előírt számú parkolóférőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése, valamint kerékpártároló kialakítása.

 • f) ITS vagy Településfejlesztési Terv (ITS-sel egyenértékű integrált, területi alapú, fenntartható fejlesztést szolgáló stratégiai dokumentum) elkészítése, felülvizsgálata, módosítása.

A TOP PLUSZ-1.1.1-21 pályázat esetén a támogatást igénylők köre:

Főtevékenységhez kapcsolódóan: helyi önkormányzat (GFO 321), helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 322), helyi önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325), helyi önkormányzatok társulása (GFO 327), területfejlesztési önkormányzati társulás (GFO 328), többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság (GFO 11, 57), továbbá a 3 főtevékenység közül csak bizonyosak esetében: egyéb, többségi önkormányzati tulajdonban lévő, jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (GFO 599, GFO 699),  Magyar Közút Nonprofit Zrt. (GFO 57).

Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek a projektmenedzsment tevékenységek megvalósítására: Megyei önkormányzat (GFO 321),  Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325),  Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599), amelyben az állam vagy önkormányzat együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

A támogatás mértéke, összege:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás adott területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében olvasható.

A támogatás maximális mértéke az Európai Unióval elszámolható összköltség 100 %-a, a Felhívás 2.2. fejezetében állami támogatással érintett tevékenységek tekintetében pedig az alábbi intenzitást kell alkalmazni:

 • Csekély összegű állami támogatás esetén: a támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 100 %-a.

 • Regionális beruházási támogatás esetén: a támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az egyes régiókban eltérően alakul (Pest megye 40/50%,  Nyugat-Dunántúl 30%,  Közép-Dunántúl 30%,  Dél-Dunántúl 50%,  Észak-Magyarország 50%,  Észak-Alföld 50%,  Dél-Alföld 50%).

Female Industrial Engineer_edited.jpg

A támogatási kérelem benyújtásának határideje: A kérelem benyújtási határideje a felhívás adott területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található (a felhívás letölthető innen).

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fenti pályázati összefoglaló nem teljeskörű, továbbá annak tartalma a pályázati kiíró szervezet döntésének függvényében bármikor változhat! A pályázati felhívás tervezetének és a kapcsolódó dokumentumoknak az aktuális változatai a következő hivatalos linkre kattintva tekinthetők meg: palyazat.gov.hu – helyi gazdaságfejlesztés

Kérjen ajánlatot!

  Elolvastam és elfogadom az adatkezelési tájékoztatót.