Jelen pályázati felhívás két komponensből áll:

A. Vissza nem térítendő közvetlen támogatás 2022. október, november, december
havi energiaköltség növekmények fedezésére
B. Az energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen
belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás
A felhívásban A. és B. betűkkel jelöltük a komponensekre vonatkozó feltételeket,
A.- B.-vel pedig azokat, amelyek mindkét komponensre vonatkoznak.

A támogatás célja:

A támogatási program (a továbbiakban: Program) célja a hazai mikro-, kis és középvállalkozások (a továbbiakban: kkv) likviditási, jövedelmezőségi és
versenyképességi problémáinak kezelése, valamint a munkahelyek megőrzése az energiaköltségek (villamos energia és/vagy földgáz) támogatásával,
illetve opcionálisan az energiahatékonyságot növelő beruházásokhoz szükséges önerőhöz történő hozzájárulás biztosításával

Kötelező regisztráció a támogatási kérelmek benyújtásához:

Regisztráció 2022. október 20. és 2022. december
15. között nyújtható be a Támogató erre a célra létrehozott pályázati felületén (www.energiatamogatas2022.hu), melynek keretében előzetes jogosultságvizsgálat is történik.

Támogatás formája:

A Program keretében két különböző támogatási
konstrukció érhető el:
A. Vissza nem térítendő közvetlen támogatás a 2022. október, november, december havi energiaköltség növekmények fedezésére
Az energiaköltség-növekmény támogatás (A. pont szerinti támogatás) önállóan, illetve az energiahatékonyság növelését célzó beruházáshoz
igényelt hitel önerő-támogatásával (B. pont szerinti támogatás) kombinálva is igénybe vehető.

B. Az energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen
támogatás.

Figyelem!
A beruházáshoz kapcsolódó önerőt kiegészítőtámogatás azon vállalkozásoknak nyújtható (B. pont
szerinti támogatás), amelyek az energiaköltség növekmény támogatásra vonatkozóan támogatói okirattal rendelkeznek (A. pont szerinti támogatás)!
A beruházás önerő támogatás igénybevételi feltétele (B. pont szerinti támogatás) az energiaköltség növekmény támogatás (A. pont szerinti támogatás)
igénybevétele!

Támogatási időszak:

2022. október 1. és 2022. december 31. közötti
időszak.
Az A. támogatás (energiaköltség-növekmény támogatás) esetén támogatási kérelmet a különböző hónapokra külön-külön, a tárgyhónapot követően is
be lehet nyújtani, de lehetőség van több hónapra vonatkozó támogatási igény egyszerre, a támogatással érintett hónapokat követően történő benyújtásra is.

Igényelhető maximális támogatás összege a hatályos állami támogatási intézkedésekre vonatkozó szabályozás szerint:

A két támogatási formában együttesen – maximum 500 000 EUR-nak megfelelő
forintösszeg, ha a vállalkozás a Válságközlemény (TCF)4 2. fejezet 2.1 bekezdése alapján válságtámogatásként, valamint
– maximum 200 000 EUR-nak megfelelő forintösszeg, ha a támogatás(okat) de minimis támogatásként veszi igénybe.
A vállalkozás a támogatási időszakban több támogatási jogcímen is igényelhet támogatást, azokat kombinálhatja.

További információk: https://nffku.hu/images/feldolgozoipar/Felhivas_osszefoglalo.pdf

Kérjen ajánlatot!

    Elolvastam és elfogadom az adatkezelési tájékoztatót.