Pályázatírás

Ötlettől a sikeres pályázatig! – Minőség, pontosság, stratégiai szemlélet

 

Azok, akik fejlesztéseikhez pénzügyi támogatást szeretnének igénybe venni, pályázati úton Európai Unió-s forrásokat célozhatnak meg.

A pályázni kívánók legtöbbször a tematikus célt (ötletet) tudják megfogalmazni, ezért első körben pályázati tanácsadást nyújtunk számukra. A pályázati tanácsadás keretében történik meg az ötlet és a pályázati kiírás által meghatározott keretek összehangolása, a pályázati kiírás-kompatibilis pályázati koncepció közös felállítása. Valljuk, hogy a Megbízók elvárásait professzionális szinten megvalósító, sikeres pályázatok akkor születnek, ha Megbízóink már a projektötletek megszületésétől kezdve teljes körűen megosztják velünk elképzeléseiket, és közösen alakítjuk ki a projektek részletes terveit.

A pályázatírás során – szoros együttműködésben a pályázóval és a kiíró szervezettel – elkészül a pályázati adatlap és a szükséges tanulmányok (megvalósíthatósági tanulmány, üzleti terv stb.), valamint sor kerül a mellékletek összegyűjtésére, a pályázat összeállítására, benyújtására. A pályázatírást követően szükség esetén a hiánypótlási feladatok összehangolását is cégünk végzi el.

A pályázatíráshoz tehát komplex szolgáltatást nyújtunk a projektkoncepció felállításától, a támogatási szerződések összeállításáig. Megvalósíthatósági tanulmányokat, pénzügyi terveket, marketingstratégiákat készítünk a pályázatokhoz, és vállaljuk a kapcsolódó közbeszerzési eljárások lefolytatását is.

Pályázatírás tevékenységünkhöz az alábbi szolgáltatások kapcsolódnak:

 • koncepcióalkotás,
 • projekttervezés,
 • projektfejlesztés,
 • pályázatfigyelés,
 • célzott pályázatkeresés,
 • pályázatok kidolgozása,
 • megvalósíthatósági tanulmányok készítése,
 • üzleti tervek kidolgozása,
 • hitelkérelmek összeállítása,
 • támogatási szerződések összeállítása a megbízóval együttműködve

Kiemelt szempontok:

 • Stratégiai illeszkedés
 • Magas minőség, pontosság,
 • A megbízók érdekeinek elsőbbsége
 • Projekt-hasznosság
 • Költséghatékonyság
 • Megvalósíthatóság

Cégünk pályázatírásban való jártasságát bizonyítja, hogy a fennállása óta eltelt több mint két évtized alatt az Európai Unió, valamint hazai finanszírozásból egyaránt jelentős számú sikeres pályázatot készített. Főként a jelentős nagyságrendű (több százmilliós vagy milliárdos beruházást tartalmazó), bonyolult, komplex projektek terén rendelkezünk sok sikeres referenciával (városfejlesztési, intézményfejlesztési pályázatok), de kisebb nagyságrendű pályázatokat is készítettünk. A pályázati szakterületek skálája igen széles, gyakorlatilag felöleli a teljes pályázati választékot.

Pályázati tanácsadás és pályázatírás szolgáltatásunkat önkormányzatoknak, mikro-, kis- és középvállalkozásoknak éppúgy ajánljuk, mint intézményeknek.

REFERENCIÁINK A PÁLYÁZATÍRÁS TERÜLETÉRŐL

 

Pályázatkészítés önkormányzatok számára:

 • Márok község, Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése (TOP-1.4.1-19)
 • Sárbogárd, Sárszentmiklósi orvosi rendelő energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16)
 • Hosszúhetény belterületi csapadékvíz-elvezetés (TOP-2.1.3-16)

 

Vállalkozások számára írt pályázatok:

Vidékfejlesztési Operatív Program pályázatai

 • VP6-6.2.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása
 • VP2-4.1.1.2-16 Baromfitartó telepek korszerűsítése
 • VP2-4.1.1.5-16 Sertéstartó telepek korszerűsítése
 • VP2-4.1.2-16 Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése
 • VP2-4.1.3.5-16 Kertészet korszerűsítése-Kertészeti gépbeszerzés támogatása
 • VP2-4.1.4-16 A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése
 • VP3-4.2.1-4.2.2-18 Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban
 • VP2-4.1.1-20 Állattartó telepek fejlesztésének támogatása
 • VP2-4.1.1.9-21 Állattartó telepek megújításának támogatása
 • VP2-4.1.7-21 – Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása
 • VP2-4.1.8-21 Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása
 • VP3-4.2.1.3-21 Takarmány előállító üzemek fejlesztésének támogatása
 • VP3-4.2.1-4.2.2-1-21 Élelmiszeripari üzemek fejlesztése
 • VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése
 • VP5-16.5.2-21 Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása
 • VP6-6.4.1-21 Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Vidéki turizmus fejlesztése

 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program pályázatai

 • GINOP-1.1.1-18 Vállalkozói és ipari inkubációs szolgáltatások fejlesztésének támogatása
 • GINOP_PLUSZ-1.2.1-21 A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása
 • GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében
 • GINOP-2.1.7-15 – Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés
 • GINOP-2.1.8-17 A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén
 • GINOP-3.1.2-8.2.4-16 Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása
 • GINOP-4.1.2-18 – Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása
 • GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására
 • Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatási program (ÉPÍTŐ)
 • Nemzeti Foglalkoztatási Alap mikro,-kis-és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása elnevezésű központi munkaerőpiaci program

 

Határon átnyúló programok, nemzetközi referenciák

 • Economica Hungarica: A mezőgazdaság és a vidék fenntartásáról és fejlesztésének ösztönzése a magyarlakta területeken
 • Prosperitati Alapítvány pályázatai
 • Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program (Márok Község Önkormányzata, Magyar Máltai Szeretetszolgálat)
 • Beneficiary Light Grant Scheme (https://blighthuhr.eu)

Kérjen ajánlatot!

  Elolvastam és elfogadom az adatkezelési tájékoztatót.