Stratégiai tervezés

„A tervezhető jövő!”

 

A fenntartható fejlesztések sikere az alapos helyzetelemzésen alapuló pontos helyzetismereten, a partnerekkel való érdemi együttműködésen, az innovatív szemléleten és a megbízó szervezetek jövője iránti elkötelezettségen alapul.

Tanácsadó irodánk megalakítása óta jelentős tapasztalatokat szerezett különböző típusú (területfejlesztési, foglalkoztatáspolitikai, humán szolgáltatási, regionális, kistérségi és települési) fejlesztési koncepciók és stratégiák kidolgozásában. Szakmai kompetenciáink, képességeink mellett a regionális problémák átfogó ismerete és gyorsan mozgósítható kapcsolatrendszerünk jelent garanciát megbízóinknak a stratégiai tervezési folyamatok eredményessége tekintetében. 

A stratégiai tervezésben az alábbi területeken szereztünk jártasságot, készítettünk koncepciókat, programokat és stratégiákat:

 • Területfejlesztés,
 • Gazdaságfejlesztés,
 • Humánerőforrás-fejlesztés,
 • Humánszolgáltatás-fejlesztés,
 • Szociálpolitikai fejlesztés,
 • Turizmusfejlesztés,
 • KKV stratégiák,
 • Intézményfejlesztési stratégiák,
 • Marketingkoncepciók

 

Stratégiai tervezés, stratégiakészítési tevékenységünk nem áll meg az általánosságok szintén, az elkészült stratégia attól válik életszerűvé, ha kidolgozhatjuk a megvalósulást garantáló kulcsprojektek rendszerét, kínálatát is. A megvalósulás útjára kerülő projektek fejlesztésében, részletes kidolgozásában is széles körű tapasztalatunk van.

Települési, városi önkormányzatok, kistérségi és egyéb társulások részére közép- és hosszú távú fejlesztési koncepciókat, stratégiákat, a stratégiák megvalósítását szolgáló projektterveket, projekt portfóliókat készítünk.

 

Település-és vidékfejlesztés, környezetfejlesztés

Cégünk a városfejlesztést kiemelten fontos területnek tartja. Pécs Integrált Városfejlesztési Startégiája mellett több város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját is az Eco-Cortex Tanácsadó Iroda készítette el, és ezek közül néhánynak az aktualizálása is megtörtént már.

Akcióterületi tervekkel, megvalósíthatósági tanulmányokkal járultunk hozzá több kisváros átgondolt, tudatos fejlesztéséhez. A stratégiák -bármire vonatkoznak- következetesen a fenntartható fejlődést szolgálják és a smart technológiák alkalmazására támaszkodnak, felhívják a figyelmet a legújabb technológiai és társadalmi fejlődési trendekre. A települések fejlesztését természeti környezetük fejlesztésével együtt értelmezzünk. Készítettünk országos fa biomassza felmérést és stratégiát, kommunális hulladékhasznosítási tanulmányt is nemzetközi nagyvállalat számára.

REFERENCIÁINK A stratégiai tervezés TERÜLETÉRŐL

 

Területfejlesztési, településfejlesztési koncepciók, programok

 

Kozármisleny Város Integrált Településfejlesztési Stratégia

Szekszárd Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégia

Somogy Megye EU-csatlakozási programja

A Dél-dunántúli Régió Humán Közszolgáltatási Stratégiai Programja – oktatás

A Dél-dunántúli Régió szakképzési helyzete és stratégiai fejlesztési kérdései (tanulmány)

A Dél-Dunántúl „Regionális Innovációs Stratégiája”

A mohácsi kistérség fejlesztési stratégiája

A siklósi kistérség fejlesztési stratégiája

Zengő-Duna Leader Közösség Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája

A tanyavilág gazdasági és társadalmi reaktiválásának lehetőségei a Homokhátságban

Megújuló energiára alapozott komplex kistérségi energetikai modell

Pécs Megyei Jogú Város Hosszú és Középtávú Stratégiája

Pécs M.J. Város Integrált Városfejlesztési Stratégia és Antiszegregációs terv

Szigetvár Város Hosszú- és Középtávú Stratégiája

Szigetvár Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Siklós város stratégiája

Sárbogárd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Villány Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Érd M.J. Város akcióterület-fejlesztési tervei

Villány V. akcióterület-fejlesztési tervei

Dunaföldvár város turizmus-fejlesztési koncepciója

Siklós-Mohács turisztikai tengely fejlesztési koncepciója

A Siklós-Mohács turisztikai tengely marketing koncepciója

 

Intézmény fejlesztés

 

Pécs zöld főváros pályázat tanulmány elkészítése, pályázati dokumentáció összeállítása

Székesfehérvár Európai Kulturális Fővárosa pályázat előkészítő tanulmánya

Pécs Mj. V. szakképzési helyzetének elemzése

A Paksi Kistérség Oktatási Rendszerének Fejlesztési Programja

Pécs Mj. V. középfokú oktatási intézményrendszerének vizsgálata

A Szigetvári Kistérség oktatási intézményrendszerének átvilágítása

Siklós – Máriagyűd Szociális otthon felújításához megvalósíthatósági tanulmány

Pécs Megyei Jogú Város Szociálpolitikai Stratégiája

Pécs Megyei Jogú Város Világörökségi terület fejlesztéséhez, a Cella Septichora üzemeltetéshez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány

Megvalósíthatósági tanulmány és költséghaszon elemzés barnamezős területek rehabilitációja pályázatokhoz, Komló

Megvalósíthatósági tanulmány az EFOP 3.9.2-16 humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben az enyingi járásban

Villány Zöld város kialakítása, akcióterületi terv készítése

Enyingi járás foglalkoztatási stratégia

Baja Város szociális szolgáltatástervezési koncepció

Madocsa helyi fejlesztési terv

Itthon Bólyban” tanácsadás

A felsőoktatásból lemorzsolódott hallgatók felderítése és az oktatásba történő visszaintegrálásukat segítő programok kidolgozása (PBKIK)

 

Vállalkozás fejlesztés

 

Monostori Erőd Hadkultúra Központ Kht. részére Környezetvédelmi és gazdasági-társadalmi hatástanulmány készítése

MOTA-ENGIL Zrt. részére Siklós Város Váralja területén létesítendő szállodai komplexum kialakításához MT

Agrolőrinc Kft. részére A Bükkösdi Ökofarm és élménypark kialakításához

Mecseki Erdészeti Zrt. részére A Nagymátéi erdei iskola és turisztikai központ kialakításához

Tölösi Gumijavító Kft részére Új telephely kialakításához és a szolgáltatási kör bővítéséhez

 

Nemzetközi tanulmányok

Interreg Central Europe Refresh: Kreatív helyszínek integrációs stratégiája (partner PBKIK)

Study of the Possibility of Trademark Creation and Protection by Authorities of the Local Products of the Area Delimited by Villány-Orahovica Municipalities (tanulmány a Villány-Orahovica települések által lehatárolt térség helyi termékeiről, és azok közös védjegy megalkotásával történő oltalmazhatóságának lehetőségéről)

A Survey of the Hungarian Wood Biomass Market (Dalkia Zrt.)

 

Kérjen ajánlatot!

  Elolvastam és elfogadom az adatkezelési tájékoztatót.