A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül

GINOP Plusz-3.2.1-21

Building A Future-Ready Workforce - eLearning Industry

A felhívás céljai:

A támogatás célja, hogy a feltételeknek megfelelő vállalkozásoknak továbbadott támogatást nyújtson a munkahelyi képzések megvalósításához, ezzel növelve a termelékenységüket. Ennek érdekében a munkaadók az állami foglalkoztatási szervként eljáró kormányhivatalhoz benyújtott kérelem alapján támogatást kaphatnak. Amennyiben a kérelmező nem teljesíti a Hirdetmény 11. pontjában meghatározott eredményességi elvárásokat, a támogatás a nem teljesítéssel arányos mértékben visszatérítendő lesz.

A támogatás elemei:

Munkaerőpiaci alkalmazkodás támogatás keretében a foglalkoztató alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása érdekében elszámolható:

 • képzési költség támogatása a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatásként;
 • a támogatott vállalkozás munkavállalói képzésen történő részvétele miatt kieső munkaidőre jutó bruttó bér de minimis/ mezőgazdasági de minimis támogatásként választható
 • képzési projekt előkészítés tevékenység (továbbiakban projekt előkészítési) de minimis/ mezőgazdasági de minimis támogatásként választható
 • képzési projektmenedzsment (továbbiakban projektmenedzsment) de minimis/ mezőgazdasági de minimis támogatásként választható
 • képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása kizárólag mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülő támogatott vállalkozás esetében továbbiakban: szakmai megvalósítói költsége de minimis/ mezőgazdasági de minimis támogatásként választható. Így a támogatás összege képzési költségből, bértámogatásból, projekt-előkészítés, projektmendzsment és szakmai megvalósítói költségéből áll. A bértámogatás, projekt-előkészítés, projektmenedzsment és szakmai megvalósítói költség igénylése opcionális. A támogatás a munkavállaló egyénekre szól, az összegre a munkáltató jogosult és ez által a hatósági szerződés is a munkáltatóval köttetik.

 

Képzési és bértámogatási elem kapcsán a támogatás intenzitása a pályázó vállalat méretétől függ.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a részletes feltételek a Hirdetményben szerepelnek!

 

Támogatást igénylők köre:

Támogatást a vállalkozás önállóan igényelhet, vagy a beszállítói integrátor és a beszállítói együttes kérelmet is benyújthatnak. Ennek megfelelően kétféle kérelem benyújtására van lehetőség:

 • önálló kérelem: a pályázó vállalat kizárólag saját munkavállalói számára valósít meg egy vagy több, belső vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló „külső” képzést (továbbiakban: külső képzés),
 • együttes kérelem: együttes kérelmet beszállítói integrátor vállalat nyújthat be. Az együttes kérelem a beszállítói integrátor saját munkavállalóinak és a beszállító(k) munkavállalóinak közös képzését tartalmazza. Az ilyen kérelemben foglalt képzések is lehetnek belső, vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzések.

 

Beszállítói integrátor az a termelő tevékenységet végző vállalkozás, amely főegységeket és/vagy részegységeket állít elő beszállítóktól kapott részegységek felhasználásával. Ezzel egyidejűleg szervezi és koordinálja beszállítóinak tevékenységét, illetve azok számára minőségbiztosítási és logisztikai tevékenységet is végezhet. Integrátor vállalat az adott kész-, vagy félkész termék tekintetében a beszállítói lánc legmagasabb szintjén álló vállalkozás lehet (továbbiakban beszállítói integrátor). Olyan vállalkozás, melynek a bevételeinek több mint 50 százaléka képzési tevékenységből származik, nem lehet beszállítói integrátor.

Beszállító az a vállalkozás, amely a végtermék előállítási, gyártási vagy összeszerelési fázisa során alkatrész(eke)t és/vagy részegység(eke)t és/vagy szerszámot/gyártástechnológiát és/vagy adalékanyagot és/vagy alapanyagot és/vagy know how-t fejleszt, állít elő, gyárt, szerel össze a végtermék gyártója, vagy annak beszállítói integrátora részére (továbbiakban beszállító) (ideértve építőipari főtevékenység esetében az alvállalkozókat is).

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a részletes feltételek a Hirdetményben szerepelnek!

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:

A támogatásra 2022. február 15. napjától nyújtható be kérelem, a forrás kimerüléséig, de legkésőbb 2022. augusztus 31. napjáig.

 

A támogatás időtartama, mértéke:

 1. a) A képzési program időtartama a Hatósági Szerződés megkötését követő 18 hónap lehet, ezen időszakon belül kell a támogatási programot megvalósítani. A támogatási összeg elszámolására a program befejezését követően 3 hónap áll rendelkezésre.
 2. b) A célcsoport képzéséhez kapcsolódó költségek és a képzésbe bevont munkavállalók személyi jellegű ráfordításai esetében az egy vállalkozás által igényelt támogatás együttesen nem haladhatja meg a támogatást igénylő vállalkozás támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben fizetett személyi jellegű ráfordításainak a 25%-át.
 3. c) Az egy főre jutó havi bértámogatás, képzési támogatás, projekt előkészítés, projektmenedzsment és szakmai megvalósítói költségének összege nem haladhatja meg a 100/2021. (II. 27.) Korm. rendeletben előírt, a megállapításkor hatályos kötelező legkisebb munkabér másfélszeresét.

A támogatás maximális összege foglalkoztatottanként nem haladhatja meg havonta a kötelező legkisebb munkabér 150%-át a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló 100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 26.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján.

A képzési támogatásra és bértámogatásra egyaránt érvényes támogatási intenzitások (a támogatás maximális mértéke) az alábbiak szerint alakulnak:

Mikro- és kisvállalkozás: 70% támogatási intenzitás

Középvállalkozás: 60% támogatási intenzitás

Nagyvállalat: 50% támogatási intenzitás

A projektelőkészítés és projektmenedzsment költségek támogatási intenzitása 100%-os mértékű.

Csekély összegű (de minimis) és mezőgazdasági csekély összegű támogatás a képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazására:

Mikro- és kisvállalkozás: 100% támogatási intenzitás

Középvállalkozás: 70% támogatási intenzitás

 

A rendelkezésre álló keret:

A második meghirdetési szakasz során a rendelkezésre álló keretösszeg 15 milliárd forint.További információért a Hirdetmény az alábbi linken érhető el:

https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/1/9/7/6/doc_url/GINOP_Plusz_Hirdetmeny_2_szakasz_20220201_vegleges.pdf

 

Kérjen ajánlatot!

  Elolvastam és elfogadom az adatkezelési tájékoztatót.