Társadalom

A társadalom szó a latin societas – társ, társaság szóból származik. A 19. század elejéig, a szociológia, mint önálló tudomány megjelenéséig a társadalom meghatározása, annak működése, felépítése az ideális közösségek kialakítása minden történelmi, filozófiai korban a korszak gondolkodói számára alapvető kérdés volt. A társadalom meghatározására, leírására a szociológia tudománya is számos kísérletet tett: az egyén, az identitás, a réteg, az osztály, a hálózat, a közösség, a politikai berendezkedés, a társadalmi struktúra, a gazdaság fejlettsége, az jellemző értékek, eszmék mentén próbálta megragadni, meghatározni a társadalmat. Erre példa, hogy napjaink európai társadalmát jellemezhetjük lokális, posztmodern, élmény, fejlett, jóléti, kapitalista, nyugati társadalom fogalmakkal, ez is a megközelítések sokszínűségét jelzi.

Cégünk ennél jóval pragmatikusabb gondolkodású, a társadalmi folyamatokat alapvetően pozitivista szemlélettel közelítjük meg. Kiemelt célunk a földrajzi, gazdasági, történelmi adottságokhoz, igényekhez, elvárásokhoz illeszkedő helyi, egyéni, közösségi, szervezeti, intézményi fejlesztési elképzelések megismerése, megértése, konkretizálása. Munkánk során törekszünk Max Weber nyomán a társadalom, a társadalmi változások objektív felmérésére, bemutatására, a változás irányainak, következményeinek meghatározására, a kapott eredmények alapján elsősorban humán területeken – az oktatás, a kultúra, a civil társadalom, a szociális ellátás, az egészségügy mentén – ötletek, projektek kialakítására, ezen alapulva stratégiák, koncepciók, intézkedések kidolgozására.

Kérjen ajánlatot!

    Elolvastam és elfogadom az adatkezelési tájékoztatót.